Kiểm tra, rà soát các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

CAO TỐC Việt nAM
08:49 - 02/11/2023
Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Long An, Tiền Giang về việc rà soát các trạm dừng nghỉ đang đầu tư xây dựng, khai thác trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu phục vụ khai thác, thời gian vừa qua một số địa phương đã chủ động đầu tư trạm dừng nghỉ trên một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ có hướng tuyến trùng với quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuy nhiên, do hệ thống pháp luật về đầu tư trạm dừng nghỉ còn hạn chế nên thực tiễn đầu tư, khai thác trạm dừng nghỉ còn bất cập, chưa đồng bộ, hiệu quả.

Đây là tuyến cao tốc huyết mạch, trục xương sống của quốc gia nên để có giải pháp khai thác đồng bộ, hiệu quả các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ GTVT sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện rà soát các trạm dừng nghỉ đang đầu tư hoặc đã đưa vào khai thác trên tuyến cao tốc này.

Để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát trạm dừng nghỉ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh giao một cơ quan chức năng của tỉnh làm đầu mối, phối hợp với chủ đầu tư trạm dừng nghỉ chuẩn bị báo cáo về tình hình đầu tư, khai thác các trạm dừng nghỉ, gửi Bộ GTVT trước ngày 3/11/2023 để tổng hợp, phục vụ công tác kiểm tra, rà soát.

Các nội dung báo cáo bao gồm: Vị trí trạm dừng nghỉ; Chủ đầu tư (doanh nghiệp đầu tư); Quy mô đầu tư (diện tích, thông tin về các phân khu chức năng của trạm dừng nghỉ); Thời gian xây dựng; Thời gian bắt đầu khai thác; Thời hạn hợp đồng kinh doanh, khai thác; Tình hình đầu tư; Tình hình kinh doanh, khai thác; Nhu cầu mở rộng quy mô trạm dừng nghỉ và phương án thực hiện dự kiến (nếu có).

Đối với các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, Bộ GTVT đề nghị báo cáo về việc thực hiện các thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo quy định tại QCVN 43:2012.

Trường hợp chưa thực hiện thủ tục công bố đưa vào khai thác cần nêu rõ nguyên nhân, lộ trình thực hiện.

Ngoài ra, cần cung cấp các tài liệu như: Quyết định phê duyệt đầu tư trạm dừng nghỉ; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Hợp đồng dự án; Các văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT hoặc các cơ quan chức năng của Bộ GTVT.

Các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, đã đưa vào khai thác được Bộ GTVT kiểm tra lần này gồm: Trạm Km 81+600 thuộc đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn; Trạm Km120+200 (phải tuyến), trạm Km140 + 300 (trái tuyến), trạm Km145+800 (trái tuyến) thuộc đoạn Hà Nội – Bắc Giang; Trạm Km269+313 (trái tuyến), trạm Km269+410 (phải tuyến) thuộc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Trạm Km80+850 (phải tuyến) thuộc đoạn Cam Lộ - La Sơn; Trạm Km1+200 (trái tuyến) thuộc đoạn La Sơn – Hòa Liên; Trạm Km28+200 thuộc đoạn Bến Lức – Trung Lương; Trạm Km78+220 thuộc đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tin liên quan

Đọc tiếp