Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ‘đi lùi’ vì khoản nợ khó đòi

NT2 Nhơn Trạch 2
14:27 - 20/10/2022
Nhà máy Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
Nhà máy Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
0:00 / 0:00
0:00
Trong quý 3/2022, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do phải thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2, mã chứng khoán NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu 2.168 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại “đi lùi” 27%, đạt 199 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính là do trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp của PVPower NT2 nhảy vọt lên 209 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ chiếm 18 tỷ đồng. Theo giải trình từ NT2, khoản tăng đột biến này là do công ty phải trích lập hơn 187 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Đây là khoản nợ phải thu tiền điện của Công ty Mua bán Điện (EPTC) theo quy định tại Hợp đồng mua bán điện số 07/2012/HĐ – NMĐ-NT2. Đến ngày 30/9, giá trị khoản phải thu ngắn hạn của EPTC được quy định tại hợp đồng này và các hợp đồng sửa đổi bổ sung là 3.252 tỷ đồng.

Cùng đó, công ty còn ghi nhận khoản lãi trả chậm dự thu hơn 42 tỷ đồng đối với EPTC, xác định theo điều khoản Hợp đồng. Nhơn Trạch 2 cho biết đang chờ hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền đối với việc xử lý và hạch toán các khoản lãi trả chậm phát sinh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của NT2 đạt 6.863 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 724 tỷ đồng, tăng 75%.

Năm nay, NT2 đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 8.129 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 12,2% xuống còn 468 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ sau 6 tháng đầu năm, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận và sau 9 tháng đã vượt 55%.

So với quý 2/2022, doanh thu và lợi nhuận của NT2 đã giảm tốc

Hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2 tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm là nhờ doanh thu sản xuất điện tăng nhiều hơn so với giá vốn bán hàng dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng tăng. Cùng đó, chi phí tài chính giảm do chi phí đi vay giảm. Công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 1/6/2021.

Tính đến cuối quý 3/2022, nợ vay của công ty là 630 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. Công ty không còn nợ vay dài hạn.

Kết quả kinh doanh khả quan cùng triển vọng ngành điện khi kinh tế phục hồi hậu Covid-19 đã giúp cổ phiếu NT2 đứng vững trong những giai đoạn sóng gió của thị trường từ đầu năm tới nay. Mã hiện đang giao dịch ở mức giá 25.800 đồng, nhỉnh hơn đôi chút so với đầu năm.

Giai đoạn từ 4/7 – 19/9, NT2 từng tăng 36% từ vùng giá 22.000 đồng lên 30.000 đồng – mức cao nhất trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này. Cổ phiếu của PVPower NT2 cũng là một trong các mã được nhiều công ty đánh giá triển vọng với dòng tiền hoạt động kinh doanh mạnh và mức chi trả cổ tức cao.

Ngày 10/10 vừa qua, công ty đã chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6,5%. Trước đó, vào giữa tháng 4/2022, NT2 đã trả cổ tức lần 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Tổng mức chia cổ tức năm 2021 là 16,5% bằng tiền mặt, cao hơn kế hoạch đã thông qua trước đó là 15%.

Tin liên quan

Đọc tiếp