Long An: Hơn 1.443 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng

KCN Long An
09:33 - 13/03/2024
KCN Thịnh Phát, Long An.
KCN Thịnh Phát, Long An.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 226/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô sử dụng đất của dự án 112,87 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.443 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 268,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày 11/3/2024 đến ngày 28/11/2055.

Quyết định đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là CTCP Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát.

Theo quyết định, UBND tỉnh Long An có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Long An và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án không có công trình di sản văn hóa vật thể hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Về phía nhà đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định; phối hợp với cơ quan chức năng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng nhà ở, các công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; xây dựng phương án kết nối hạ tầng giữa khu công nghiệp Thịnh Phát hiện hữu và khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng.

CTCP Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Tin liên quan

Đọc tiếp