Quý III giảm 80% nhưng Phân bón Bình Điền vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm

BFC Việt nAM
17:22 - 26/10/2022
Quý III giảm 80% nhưng Phân bón Bình Điền vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất ngày 26/10, lợi nhuận trước thuế của CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) trong quý III giảm hơn 80%. Dù vậy, với kết quả tổng 9 tháng, lợi nhuận của BFC vẫn vượt kế hoạch cả năm 6%.

Quý III/2022, doanh thu thuần của BFC đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng của doanh nghiệp đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021, đạt mức 2.102 tỷ đồng, chiếm 91% tổng doanh thu của BFC. Các chi phí khác cũng tăng mạnh như chi phí tài chính tăng 62%, chi phí bán hàng tăng 39%.

Trong khi đó, lợi nhuận thuần của doanh nghiệp ghi nhận giảm 83% so với cùng kỳ năm 2021. Tại mục lợi nhuận khác, doanh nghiệp ghi nhận lỗ 435 triệu đồng. Từ các yếu tố trên đã dẫn đến lợi nhuận trước thuế của BFC trong quý III giảm 84%, đạt 6,8 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp thu về 6.684 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 211 tỷ đồng, giảm gần 8%.

Với kế hoạch năm đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đạt 6.427 tỷ đồng doanh thu thuần và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, BFC đã vượt 3% về doanh thu thuần và gần 6% về lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của BFC dừng ở mức 4.298 tỷ đồng, tăng 11% so với ngày đầu năm (1/1/2022). Mức tăng chủ yếu từ nguồn tiền gửi ngân hàng tăng 79%. Ngoài ra, BFC còn có thêm nguồn thu thương mại mua bán phân bón các loại từ các khách hàng.

Tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 2.968 tỷ đồng, tăng 19% so với ngày đầu năm, chủ yếu do tăng từ vay ngắn hạn từ các ngân hàng, từ 1.375 tỷ đồng lên 1.876 tỷ đồng.

Trên sàn, kết phiên ngày 26/10, giá cổ phiếu của BFC đang ở mức 16.300 đồng/cp, giảm 0,9%.

Đọc tiếp