Tăng trưởng khả quan, Nam A Bank hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm

NAM A BANK NGÂN HÀNG
08:47 - 04/08/2022
Tăng trưởng khả quan, Nam A Bank hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng của Nam A Bank đạt 1.171 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,36%.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính, thu nhập lãi thuần trong quý của ngân hàng đạt 1.241,7 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 84,7 tỷ đồng, tăng 52%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lãi 24 tỷ đồng, tăng 120%. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi 4,3 tỷ, tăng 53,6% so với cùng kỳ. Hoạt động khác lãi gần 4 tỷ đồng, trong khi quý II/2021 lỗ hơn 900 triệu đồng.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 5,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động trong quý II/2022 ghi nhận 630 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 12% lên gần 200 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II/2022 của Nam A Bank đạt 525,6 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam A Bank lãi trước thuế 1.171 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 52% kế hoạch năm.

Tính đến hết 30/6, tổng tài sản ghi nhận 171.124 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 6,2% còn 939 tỷ đồng, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước giảm 23% xuống 3.940 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 35% lên 24.028 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng đạt 124.522 tỷ đồng, tăng 8%. Phát hành giấy tờ có giá ở mức 11.631 tỷ đồng, tăng 12,3%. Quỹ của các tổ chức tín dụng là 780 tỷ đồng, tăng 0,3%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 47% lên 2.860 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng ở mức 111.897 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 10,5% lên 1.417 tỷ đồng. Tổng nợ xấu ở mức 1.517 tỷ đồng, giảm 6%. Nợ nhóm dưới tiêu chuẩn giảm gần 70% xuống còn 102 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn xấp xỉ đầu năm tăng 1,6% lên 1,116,5 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ tăng 55% lên gần 300 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu cải thiện từ 1,57% xuống còn 1,35%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 79,5% lên hơn 93%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Nam A Bank dự kiến lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Ngân hàng cũng dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%.

Tin liên quan

Đọc tiếp