Thêm trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép từ 1/6

Vận Tải Đường bộ
10:04 - 21/04/2024
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
Đơn vị kinh doanh vận tải không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2024.

So với Nghị định 10/2020, Nghị định 41 mới ban hành đã bổ sung thêm trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn.

Theo đó, nhà xe sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên Giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên Giấy phép kinh doanh trong thời gian 6 tháng liên tục trở lên; Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, trong thời gian 1 tháng, có từ 30% trở lên số phương tiện của đơn vị bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu cũng sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn.

Nghị định 41/2024 cũng quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Đồng thời, dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh chỉ cấp lại giấy phép này sau thời gian 30 ngày. Đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 6 tháng liên tục, thời gian được cấp lại Giấy phép kinh doanh là sau 60 ngày.

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp giấy phép và phù hiệu, biển hiệu hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu hồi, Sở Giao thông vận tải chỉ cấp lại Giấy phép kinh doanh sau thời gian 45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo quyết định thu hồi.

Nếu vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 6 tháng liên tục, thời gian cấp lại sau 90 ngày.

Sau khi có quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà đơn vị kinh doanh vận tải xin cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu với lý do bị mất, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải không thực hiện cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu.

Tin liên quan

Đọc tiếp