Từ khóa: #VNdirect
Ông Nguyễn Kim Lân tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PTI. Ảnh: Anh Thư

Bảo hiểm PTI thay Tổng giám đốc

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa có công bố thông tin về các quyết định thay đổi nhân sự gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.