Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để xóa 'quy hoạch treo'

CHẤT VẤN QUỐC HỘI
09:19 - 07/11/2023
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn sáng 7/11.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn sáng 7/11.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Xây dựng đang xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng sáng 7/11, đại biểu Hoàng Ngọc Định (Đoàn Hà Giang) cho biết, năm 2019 Quốc hội ban hành nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý đất đai đô thị để khắc phục tình trạng dự án treo gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân. "Bộ trưởng Xây dựng có giải pháp gì thực hiện chủ trương này?", ông chất vấn.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, cho biết sau khi có nghị quyết của Quốc hội, Bộ đã tổ chức rà soát, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Bộ cũng hoàn thiện văn bản hướng dẫn, tham mưu sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng; cấp giấy phép xây dựng có thời hạn ở dự án quy hoạch.

Bộ Xây dựng tăng cường thanh tra tại các địa phương và yêu cầu công khai quy hoạch, hủy bỏ dự án đã quá thời hạn hoặc không có tính khả thi. "Chúng tôi đang xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới, để khắc phục tình trạng quy hoạch treo", Bộ trưởng trả lời.

Cũng liên quan đến vấn đề quy hoạch, khi chất vấn Bộ trưởng Xây dựng chiều 6/11, đại biểu Tại Thị Yên (Đoàn Điện Biên) cho biết, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn tại như ùn tắc giao thông, thiếu bãi đỗ xe, xử lý rác thải, thu gom, xử lý nước thải… Các vấn đề này chậm được giải quyết và có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân và môi trường, thu hút đầu tư kinh doanh.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để chỉnh trang, xây dựng bộ mặt đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh sạch, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu để giải quyết triệt để những tồn tại hiện nay?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Nghị quyết đã khẳng định vai trò của hệ thống đô thị Việt Nam, đánh giá những kết quả cũng như các tồn tại, thách thức.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động, trong đó đưa ra mục tiêu đến năm 2030 thực hiện đầu tư trọng tâm, trọng điểm các đô thị có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản sắc, hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị, đúng như mong muốn của đại biểu.

Chương trình của Chính phủ cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể gồm: Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển bền vững đô thị Việt Nam; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý đô thị bền vững; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết…

Với các nhiệm vụ này, Chính phủ tiếp tục đề ra 33 giải pháp cụ thể, trong đó có 19 nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, 14 nhiệm vụ về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, liên kết ứng phó biến đổi khí hậu. Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để có thể thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trong nội dung này.

Tin liên quan

Đọc tiếp