Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Sơn Mỹ 2, Bình Thuận

KCN Bình Thuận
09:16 - 29/08/2023
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
Quy mô sử dụng đất của dự án là 468,35 ha, nhà đầu tư là CTCP đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 28/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Tổng vốn đầu tư sẽ được nhà đầu tư tính toán và xác định theo quy mô. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Việc ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

UBND tỉnh Bình Thuận bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án giai đoạn 1 triển khai phù hợp với vị trí quy hoạch phát triển khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 đã được phê duyệt; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và các loại đất khác theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản có liên quan; có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa.

Chịu trách nhiệm thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án giai đoạn 1.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP tuân thủ việc góp vốn vào CTCP đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn để đầu tư dự án.

CTCP đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn chỉ được triển khai dự án giai đoạn 1 sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Xác định phần diện tích đất công nghiệp (tối thiểu 5 ha đất công nghiệp hoặc tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp) trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và các đối tượng khác thuê đất, thuê lại đất.

CTCP đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai.

Đảm bảo sử dụng đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Tin liên quan

Đọc tiếp