Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp VSIP Thái Bình hơn 211 triệu USD

VSIP Thái bình
19:47 - 29/08/2023
Ảnh minh họa: VGP
Ảnh minh họa: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình.

Dự án được thực hiện tại xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với quy mô sử dụng đất là 333,4 ha, không bao gồm phần diện tích đê cửa sông Hữu Hóa, đê biển 8 (7,86 ha) và tuyến kênh hoàn trả (3,41 ha).

Tổng vốn đầu tư của dự án là 4.932 tỷ đồng, tương đương 211,872 triệu USD, trong đó vốn góp của nhà đầu tư dự án - CTCP phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là 739,855 tỷ đồng, tương đương 31,781 triệu USD.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý Nhà nước về khu công nghiệp (KCN) theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất KCN của dự án vào phương án bổ sung chỉ tiêu đất KCN trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Thái Bình đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; có giải pháp phù hợp để đảm bảo sinh kế cho người dân bị thu hồi đất; bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Đối với phần diện tích đất thực hiện dự án có công trình thủy lợi và phần diện tích đất thực hiện dự án có công trình giao thông, các cơ quan có liên quan, nhà đầu tư tuân thủ quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuân thủ quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Xây dựng phương án hoàn trả các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, có phương án xử lý trước khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thủy lợi thực hiện dự án; không giao cho nhà đầu tư quản lý, sử dụng đối với phần đất này.

Việc xử lý tuyến đường nối đường tỉnh 461 lên đê không ảnh hưởng kết nối giao thông lên đê và công tác hộ đê thông qua tuyến đường này. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Trường hợp trong khu vực thực hiện dự án có tài sản công, UBND tỉnh Thái Bình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Về phía nhà đầu tư, CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP và Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án như đề xuất của nhà đầu tư trong hồ sơ dự án thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi tỉnh Thái Bình được cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Tin liên quan

Đọc tiếp