Đại biểu Quốc hội: Bảo vệ chứ không khống chế quyền lợi người tiêu dùng

QUỐC HỘI Việt nAM
12:17 - 26/05/2023
Đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: quochoi.vn
Đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: quochoi.vn
0:00 / 0:00
0:00
Góp ý về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), các đại biểu đề xuất bỏ quy định giao dịch dưới 100 triệu đồng mới được áp dụng thủ tục xét xử rút gọn với các vụ án tranh chấp để không khống chế quyền lợi người tiêu dùng.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 26/5, Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận ở hội trường một số nội dung về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Sẽ quy định về giao dịch trên không gian mạng để bảo vệ người tiêu dùng

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trên không gian mạng là nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên tham gia, giữa người bán và người mua.

Theo đó, dự thảo Luật đã có nhiều quy định cụ thể về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng như quy định về các trách nhiệm chung; quy định về giao dịch trên không gian mạng, nền tảng số.

Dự thảo luật cũng đã bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung và giải pháp để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng như quy định về trách nhiệm chung của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng; trách nhiệm cụ thể của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian; xác thực danh tính tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số; thực hiện nghĩa vụ nhận ủy quyền của người tiêu dùng trong quá trình giao dịch trên nền tảng số.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn có các quy định về trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, giao kết, chấm dứt hợp đồng, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa khuyết tật, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không đúng như công bố...

Về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định theo hướng khi sử dụng dịch vụ công người tiêu dùng được bảo vệ theo quy định của luật này và pháp luật khác có liên quan. Để ngăn chặn việc cung cấp các dịch vụ không bảo đảm chất lượng, dự thảo Luật đã bổ sung Điều 36 về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ công) không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giao kết.

Dự thảo cũng bổ sung nghĩa vụ của người tiêu dùng là "Bảo đảm cung cấp chính xác, đầy đủ về các nội dung thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật." Dự thảo luật quy định nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật, không áp dụng bắt buộc đối với tất cả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Về giải quyết tranh chấp tại tòa án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn phương án quy định rõ về việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, để đảm bảo các giao dịch từ 100 triệu đồng trở lên vẫn có thể áp dụng thủ tục rút gọn quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo cân bằng quyền lợi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong mối quan hệ với người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội: Bảo vệ chứ không khống chế quyền lợi người tiêu dùng  ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy.

Kiến nghị bỏ quy định giá trị giao dịch 100 triệu đồng với thủ tục rút gọn

Cho ý kiến về dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho biết việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn tại tòa án được quy định tại điều 70 của dự thảo Luật. Một trong những điều kiện để được giải quyết theo thủ tục rút gọn đó là khi giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng, từ 101 triệu trở lên không được áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án là không phù hợp với thực tế và chưa đồng bộ trong cách tiếp cận của luật.

Đại biểu lý giải, trong lĩnh vực tư pháp, tính chất phức tạp của một vụ án không phụ thuộc vào giá trị tranh chấp lớn hay nhỏ mà phụ thuộc vào tình tiết chứng cứ của vụ án có rõ ràng, đầy đủ hay không.

"Trong rất nhiều trường hợp, giá trị tranh chấp chỉ là vài triệu đồng thôi nhưng tình tiết rất phức tạp, chứng cứ không rõ ràng, các bên không lập hợp đồng, thỏa thuận miệng cho đến nay không thừa nhận nghĩa vụ đã cam kết thì không thể áp dụng thủ tục rút gọn mặc dù chỉ là vài triệu đồng.

Ngược lại, có những vụ giá trị tranh chấp lên đến vài chục tỷ đồng nhưng các bên lập hợp đồng rõ ràng chặt chẽ, mỗi lần giao hàng đều có biên bản giao nhận đầy đủ thì vẫn có thể áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết", đại biểu đặt vấn đề.

Đại biểu Quốc hội: Bảo vệ chứ không khống chế quyền lợi người tiêu dùng  ảnh 2

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

Đồng quan điểm, tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị bỏ quy định giá trị 100 triệu đồng khi áp dụng thủ tục rút gọn.

"Việc đặt ra mức 100 triệu đồng là khống chế quyền của người tiêu dùng chứ không phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặt ra rào cản mới được áp dụng thủ tục rút gọn", đại biểu đề xuất.

Theo đại biểu Lê Xuân Thân, mục tiêu đặt ra của dự án Luật này bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, do đó, đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự khi đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Tố tụng Dân sự hoặc khi có đủ một số điều kiện cụ thể được quy định trong dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, trong Bộ luật Tố tụng Dân sự cũng không quy định điều kiện hạn chế áp dụng thủ tục rút gọn như đối với các giao dịch trên hay dưới 100 triệu đồng. Do đó, đại biểu Lê Xuân Thân đề nghị bỏ điều kiện khống chế này trong dự thảo Luật.

Đọc tiếp