HoREA đề xuất chủ đầu tư nhà ở thương mại đóng góp phát triển nhà ở xã hội

Nhà ở HoREA
08:18 - 06/01/2023
HoREA đề xuất chủ đầu tư nhà ở thương mại đóng góp phát triển nhà ở xã hội
0:00 / 0:00
0:00
Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đề xuất chủ đầu tư dự án nộp thêm vào ngân sách Nhà nước một khoản tiền tương đương 20% tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại để góp phần phát triển nhà ở xã hội.

Quy định nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

HoREA vừa có đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) để thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Theo HoREA, điều 43 và điều 81 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã bỏ quy định các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện nghĩa vụ để góp phần phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ” thì ngân sách Nhà nước sẽ không còn được bổ sung nguồn vốn xã hội hóa từ các dự án nhà ở thương mại để góp phần cùng Nhà nước phát triển nhà ở xã hội.

Hiệp hội nhận thấy, nếu bỏ quy định này thì khó có thể thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 phát triển 570.000 căn nhà ở xã hội, đến năm 2030 phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Do vậy HoREA kiến nghị, cần thiết bổ sung quy định “các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải có trách nhiệm đóng góp nghĩa vụ tài chính để góp phần phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ” vào điều 43 và điều 81 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), để bổ sung một phần nguồn vốn xã hội hóa từ các dự án nhà ở thương mại để thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư.

Hiệp hội đề xuất Nghị định của Chính phủ sau khi có Luật Nhà ở (mới) sẽ quy định phương thức thực hiện nghĩa vụ của các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải có trách nhiệm đóng góp nghĩa vụ tài chính để góp phần phát triển nhà ở xã hội và sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước thì chủ đầu tư được bán toàn bộ sản phẩm của dự án nhà ở thương mại.

“Chủ đầu tư nộp thêm vào ngân sách nhà nước một khoản tiền tương đương 20% tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”, HoREA đề xuất.

UBND cấp tỉnh trích 10% tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội

Ngoài ra, với vấn đề phát triển nhà ở xã hội, HoREA đưa ra nhận định, nếu chỉ "trích 10% tiền sử dụng đất thu từ các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn" để phát triển nhà ở xã hội thì số tiền này không lớn, nhất là đối với các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Cụ thể, theo HoREA, ngay cả TP HCM năm 2021 cũng chỉ thu tiền sử dụng đất được 7.560 tỷ đồng nên trích 10% thì cũng chỉ được 756 tỷ đồng mà thôi.

"Với số tiền ít ỏi này thì khó thể dành để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kết nối giao thông của các dự án; đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, nhất là Nhà nước không có đủ ngân sách để thực hiện đền bù, tạo quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội", kiến nghị nêu.

Vì vậy, HoREA đề xuất nên bổ sung thêm quy định UBND cấp tỉnh "trích 10% tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn" để phát triển nhà ở xã hội.

Ông Lê Hoàng ChâU, Chủ tịch HoREA nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng nhằm huy động các nguồn lực xã hội của các thành phần kinh tế để góp phần phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển nhà ở xã hội trong lĩnh vực nhà ở, do vậy phải có sự hợp lực của Nhà nước và các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Tin liên quan

Đọc tiếp