Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII 'chưa đáp ứng yêu cầu'

điện lực Việt nAM
18:54 - 15/09/2023
Ảnh minh họa: VGP.
Ảnh minh họa: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 6046 ngày 31/8/2023 vẫn chưa đáp ứng đầy đủ về mức độ yêu cầu để triển khai khả thi, hiệu quả và trình tự, thủ tục thực hiện còn chưa đầy đủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 379 ngày 14/9/2023 truyền đạt thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII) ngày 8/9 vừa qua.

Theo đó, Quy hoạch điện VIII được hoàn thiện và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500 ngày 15/5/2023, trong đó đã nghiên cứu, thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ về các yếu tố "động" và "mở" để có các biện pháp quản lý chủ động, linh hoạt và hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII đã nêu các tiêu chí, luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện để triển khai lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII để các cấp các ngành tổ chức triển khai khả thi, hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo thông báo kết luận nêu trên, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là nội dung rất khó, cần rà soát, tính toán kỹ lưỡng mới đáp ứng yêu cầu phê duyệt theo quy định.

"Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tuy nhiên, dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 6046 ngày 31/8/2023 vẫn chưa đáp ứng đầy đủ về mức độ yêu cầu chi tiết để triển khai khả thi, hiệu quả và trình tự, thủ tục thực hiện còn chưa đầy đủ theo quy định", theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của các bộ, cơ quan tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch. Trong đó lưu ý bám sát các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt, đặc biệt là phát triển nguồn, lưới điện, các giải pháp, nguồn lực thực hiện.

Rà soát, thống kê đầy đủ các dự án nguồn năng lượng tái tạo đã được phê duyệt và đang thực hiện, đáp ứng yêu cầu của quy hoạch, rà soát tiến độ đề xuất trong kế hoạch thực hiện. Hướng dẫn địa phương về tiêu chí cụ thể, đề xuất các dự án đáp ứng yêu cầu được tiếp tục triển khai và đưa vào kế hoạch thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát các quy định liên quan quy hoạch, điện lực, đất đai, pháp luật. Công tác quản lý, điều hành về cung ứng điện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc này nhằm xác định sự cần thiết trong tính toán cân đối cung - cầu hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện các miền và xác định danh mục các dự án nguồn điện đưa vào vận hành đến năm 2030.

Bộ Công Thương được giao bổ sung thêm báo cáo về các dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông; Làm rõ tính khả thi và tiến độ triển khai của các dự án để đề xuất cụ thể. Nghiên cứu thí điểm giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và doanh nghiệp trong nước có đủ điều kiện triển khai dự án điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm rà soát thực hiện thủ tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó thực hiện thủ tục lấy ý kiến của các địa phương có liên quan và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Bộ Công Thương giữ nguyên đề xuất về kế hoạch phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo theo hướng phân bổ công suất đến vùng hoặc tỉnh thì cần bổ sung báo cáo rõ về việc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng điện, an ninh năng lượng và nội dung đề xuất là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở hoàn thiện các thủ tục theo quy định và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó có báo cáo về các nội dung nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương liên quan, các vấn đề còn ý kiến khác nhau, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.

Tin liên quan

Đọc tiếp