Khó khăn về đơn hàng, lợi nhuận Gỗ Thuận An năm 2022 tăng trưởng âm

GTA Gỗ Thuận An
22:34 - 16/01/2023
Khó khăn về đơn hàng, lợi nhuận Gỗ Thuận An năm 2022 tăng trưởng âm
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính của CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) công bố chiều ngày 16/1, do gặp khó khăn về đơn hàng, cả năm 2022, lợi nhuận của GTA chỉ đạt gần 13 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2021.

Quý IV/2022, doanh thu thuần của Gỗ Thuận An đạt 60,9 tỷ đồng, giảm 55% so với quý IV/2021. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 46 tỷ đồng, chiếm 76% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt -1,04 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 11,5 tỷ đồng trong quý IV/2021. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 8,37 tỷ đồng, tăng 17%; chi phí bán hàng đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 52%...

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp -4,7 tỷ đồng, giảm 155% so với quý IV/2021.

Theo Gỗ Thuận An, kết quả kinh doanh quý IV/2022 chủ yếu do doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng so với cùng kỳ năm 2021, giảm 77 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng khoản chi phí thuê đất phát sinh trong năm 2022 là 8,98 tỷ đồng (giai đoạn 2016 – 2021 là 5,4 tỷ đồng, năm 2022 là 3,58 tỷ đồng), đây là khoản tiền thuê đất tăng thêm đơn thuần khi tính lại theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Phước, không phải là khoản phạt vi phạm về thuế. Công ty đã hạch toán 1,1 tỷ đồng vào quý III/2022, chi phí còn lại 7,88 tỷ đồng hạch toán vào quý IV/2022.

“Công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh nên kết quả chung quý IV/2022 chỉ lỗ 4,74 tỷ đồng”, theo Gỗ Thuận An.

Lũy kế 12 tháng năm 2022, doanh thu thuần của Gỗ Thuận An đạt 489 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 34%.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gỗ Thuận An ở mức 376 tỷ đồng, giảm 19% so với ngày đầu năm. Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp tăng lên 39%, từ 19,2 tỷ đồng lên 26,8 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm từ 277 tỷ đồng xuống 235 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 55,3 tỷ đồng, giảm 36%.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến ngày 31/12 ở mức 213,4 tỷ đồng, giảm 29% so với ngày đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt 156 tỷ đồng, giảm 26% và chiếm 73% tổng nợ của doanh nghiệp.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của Gỗ Thuận An ở mức 12.000 đồng/cp, giảm 0,8%.

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An được thành lập năm 2001 với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và sơ chế gỗ, xây dựng công trình dân dụng. Năm 2007, Gỗ Thuận An chính thức niêm yết cổ phiếu GTA lên sàn HoSE.

Đọc tiếp