Quảng Ngãi được phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp VSIP II

VSIP quảng ngãi
11:25 - 23/12/2023
KCN VSIP I tại Quảng Ngãi. Ảnh: VSIP
KCN VSIP I tại Quảng Ngãi. Ảnh: VSIP
0:00 / 0:00
0:00
Khu công nghiệp VSIP II sẽ được xây dựng trên địa bàn các xã Bình Thanh và xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.

Ngày 22/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Dự án có tổng diện tích là 497,7 ha, tổng vốn đầu tư là 3.737 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 560,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Công điện nêu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Cơ quan này hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Thanh đã được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan Nhà nước, tuân thủ quy định của Luật Thủy lợi, đối với phần diện tích các suối trong khu vực thực hiện dự án giữ nguyên hiện trạng.

Đọc tiếp