Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 325.000 tỷ đồng

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
14:24 - 19/09/2023
Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 325.000 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập trung, bố trí nguồn vốn cho ngân hàng để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Phát biểu tham luận tại phiên thảo luận Chuyên đề 2 "Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới" trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tính đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 325.221 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 306.574 tỷ đồng, tăng 297.943 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao (gấp 35,5 lần), với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 20,9%.

Cùng với tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội thường xuyên được duy trì, củng cố, nâng cao. Đến 31/8/2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.889 tỷ đồng, chiếm 0,62%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 571 tỷ đồng, chiếm 0,19%/tổng dư nợ

Tín dụng chính sách xã hội được thiết kế thành hệ thống chính sách đồng bộ, hỗ trợ đa chiều, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống của người nghèo, đối tượng chính sách khác.

Qua đó, vấn nạn cho vay nặng lãi được hạn chế, đẩy lùi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong cả nước, đồng thời xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Đức Hải ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Đức Hải

Ưu tiên tập trung, bố trí nguồn vốn có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội còn một số khó khăn cần khắc phục, như nguồn vốn đa dạng nhưng chưa bền vững.

Để giải quyết triệt để khó khăn, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập trung, bố trí nguồn vốn để phát huy vai trò của Ngân hàng vốn đóng vai trò chủ lực trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Về phía các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan cần rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù

Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội, lãnh đạo cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ, kiện toàn, bồi dưỡng nhân sự của hệ thống để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới; là chỗ dựa tin cậy của người nghèo, các đối tượng chính sách.

Đọc tiếp