Xây dựng Hoà Bình nêu lý do lợi nhuận 'bốc hơi' hơn 800 tỷ đồng sau soát xét

HBC Xây dựng
15:21 - 30/08/2023
Xây dựng Hoà Bình đang tái cơ cấu để cải thiện về tài chính.
Xây dựng Hoà Bình đang tái cơ cấu để cải thiện về tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
Trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm của Xây dựng Hoà Bình, công ty kiểm toán chưa ghi nhận lợi nhuận từ việc bán Công ty TNHH Máy xây dựng Matec.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên 2023 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) với mức lỗ sau thuế 713 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi 101 tỷ đồng. Với kết quả này, HBC còn cách xa mục tiêu lãi sau thuế 125 tỷ đồng của năm 2023.

Lợi nhuận của HBC “bốc hơi” hơn 800 tỷ đồng chủ yếu do khoản mục lợi nhuận khác sau soát xét giảm mạnh 652,2 tỷ đồng, chỉ còn gần 6 tỷ đồng. Theo lý giải của Xây dựng Hoà Bình, sự chênh lệch là do báo cáo soát xét không ghi nhận lợi nhuận từ việc bán Công ty TNHH Máy xây dựng Matec và thanh lý tài sản cố định.

Trong báo cáo chưa kiểm toán, HBC ghi nhận lợi nhuận thu được dựa trên giá trị hợp đồng được ký vào tháng 6/2023, tuy nhiên phía đối tác mua lại đang điều chỉnh tiến độ chi trả dẫn đến việc thanh toán bị chậm hơn, dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 3 và quý 4/2023.

So sánh số liệu trên báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét cho thấy, giá trị thanh lý phương tiện vận tải tăng từ 28,6 tỷ đồng lên 371,8 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị thanh lý, nhượng bán máy móc thiết bị giảm mạnh từ 1.294 tỷ đồng xuống chỉ còn 102,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/6, HBC đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec cho nhà đầu tư Ashita Group. Đây là công ty con do HBC sở hữu 100% vốn, chuyên quản lý khai thác toàn bộ số máy móc thiết bị của HBC. Ashita Group mua lại một phần số máy móc thiết bị trên với giá 1.100 tỷ đồng, gần như tương ứng với khoản chênh lệch giá trị thanh lý, nhượng bán tài sản giữa báo cáo tài chính soát xét và tự lập của HBC.

Tại ngày 30/6 theo báo cáo tài chính soát xét, HBC vẫn còn ghi nhận Máy Xây dựng Matec là công ty con của Xây dựng Hoà Bình.

Tính tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HBC còn 13.876 tỷ đồng, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 825 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Con số chênh lệch lớn nhất giữa báo cáo tự lập và báo cáo soát xét là phải thu ngắn hạn khác, giảm từ hơn 2.900 tỷ đồng xuống hơn 1.700 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của HBC lên tới 9.091 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng trích lập gần 2.480 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi. Hàng tồn kho ở mức 2.285 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm, đã bao gồm trích lập 56 tỷ đồng dự phòng.

Tại cuối kỳ, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của tập đoàn hơn 304 tỷ đồng, cùng 368 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên kết và đơn vị khác.

Tổng nợ phải trả của HBC là 13.373 tỷ đồng, trong đó dư nợ đi vay là 5.230 tỷ đồng, với 85% từ vay từ ngân hàng, còn lại là vay trái phiếu và các bên khác.

Tại báo cáo soát xét của HBC, kiểm toán viên nhấn mạnh việc công ty phát sinh khoản lỗ thuần cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023 là 711 tỷ đồng và lỗ lũy kế 2.812 tỷ đồng. Công ty có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, HBC đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn.

Tin liên quan

Đọc tiếp