Angimex đã khắc phục nguyên nhân cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

CHỨNG KHOÁN AGM
17:22 - 28/08/2023
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) đã công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 vào ngày 25/8, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu AGM bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/5 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định. Nguyên nhân do Angimex gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn chi trả gốc và lãi trái phiếu nên phải đàm phán với trái chủ nhằm gia hạn thời gian trả gốc, lãi của từng gói trái phiếu.

Để giải quyết vấn đề này, công ty đã tổ chức Hội nghị Chủ sở hữu Trái phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu và những vấn đề khác. Sau các hội nghị, Angimex và công ty kiểm toán đã cập nhật những kết luận của nghị quyết vào báo cáo tài chính kiểm toán.

Tuy nhiên, do thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nên phải mất thêm thời gian cho công ty kiểm toán mới - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt - thực hiện việc rà soát lại các số liệu dẫn đến việc chậm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán. Ngày 25/8 vừa qua, Angimex đã công bố báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã kiểm toán.

Do đó, công ty đã có báo cáo, giải trình về tình hình khắc phục và mong Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa cổ phiếu AGM ra khỏi ký hiệu bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, ngày 22/8, Angimex cũng đã có văn bản xin gia hạn nộp BCTC bán niên soát xét năm 2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE.

Theo Angimex, do công ty thay đổi đơn vị kiểm toán mới cho cả báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài bán niên 2023 vào ngày 29/6, nên công ty kiểm toán phải mất thêm thời gian để rà soát lại số liệu.

Thêm vào đó, đơn vị kiểm toán phải tập trung cho việc phát hành báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét, nên Angimex và Kiểm toán Sao Việt chưa hoàn thành kịp việc phát hành báo cáo tài chính bán niên năm 2023 soát xét để công bố thông tin theo quy định cho phép (tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính đối với các công ty là công ty mẹ).

Xuất phát từ sự cần thiết đảm bảo các số liệu tài chính của Angimex, công ty xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét trễ nhất đến ngày 15/10.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính tự lập, 6 tháng đầu năm 2023, Angimex ghi nhận mức sụt giảm 86% của doanh thu thuần, chỉ đạt 321,6 tỷ đồng. Do doanh thu giảm mạnh, công ty đã lỗ sau thuế 56,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 6,2 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tính tới 30/6/2023, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Angimex đạt gần 1.151 tỷ đồng, gấp 3,6 lần chủ sở hữu. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu dài hạn lên tới hơn 559 tỷ đồng.

Đây là khoản dư nợ trái phiếu do phát hai mã AGMH2123001 (mệnh giá 350 tỷ đồng) và GMH2223001 (mệnh giá 300 tỷ đồng, dư nợ còn lại 210 tỷ đồng). Trong đó, cả hai trái phiếu đều phát sinh việc chậm thanh toán lãi đáo hạn.

Tin liên quan

Đọc tiếp