Chứng khoán Everest rút hồ sơ chào bán 103 triệu cổ phiếu EVS

EVS Everest
09:30 - 25/05/2023
Trong 3 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện được 14% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lãi ròng 102,8 tỷ đồng cho năm 2023.
Trong 3 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện được 14% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lãi ròng 102,8 tỷ đồng cho năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) vừa thông qua nghị quyết rút hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, EVS dự kiến chào bán hơn 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với mức giá chào bán 10.000 đồng/CP, tương ứng số tiền dự kiến thu về 1.030 tỷ đồng.

Trong số 1.030 tỷ đồng dự kiến thu về, 381 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ; 154 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp các dịch vụ tài chính; 494,4 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung cho nguồn vốn mua sắm, thuê tài sản cố định (đầu tư thuê văn phòng/mua bất động sản làm trụ sở, văn phòng giao dịch của công ty).

Ở một diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 6/4 của EVS đã thông qua kế hoạch phát hành 61,8 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.648 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn được lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần (240 tỷ đồng) và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) tính đến thời điểm 31/12/2022 (378 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, EVS lỗ ròng 35,4 tỷ đồng, kém xa khoản lãi gần 30 tỷ đồng của cùng kỳ 2022. Các hoạt động kinh doanh chính đều sụt giảm so với cùng kỳ, dẫn đến tổng doanh thu hoạt động giảm đến 80% xuống mức 61,9 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 14% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lãi ròng 102,8 tỷ đồng cho năm 2023.

Thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản của EVS đạt hơn 2.315 tỷ đồng, giảm 5,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 72,3 tỷ đồng; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 1.806,3 tỷ đồng; các khoản cho vay đạt 244,2 tỷ đồng, các khoản phải thu 89 tỷ đồng.

Đọc tiếp