Ngày 1/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch chuyên ngành đầu tiên được phê duyệt, được đánh giá có quy mô, phạm vi và sức ảnh hưởng lớn trong 37 quy hoạch chuyên ngành quốc gia của cả nước.

10 sự kiện Giao thông vận tải nổi bật năm 2021

Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bốn ngành giao thông, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại, Hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam khai thác bay thường lệ tới Mỹ... là những sự kiện GTVT được Mekong Asean chọn là nổi bật nhất trong năm 2021.