FLC Stone có Phó Tổng Giám đốc mới

flc FLC Stone
08:33 - 08/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HoSE: AMD) ngày 7/1 có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, về quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 7/1/2023.

Ông Nguyễn Công Tuấn sinh năm 1978, là cử nhân kinh tế, kỹ sư thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông. Ông từng là Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của CTCP MHC.

Quyết định bổ nhiệm này nâng tổng số thành viên ban điều hành FLC Stone lên 2 người. Bên cạnh ông Tuấn, công ty còn có Tổng Giám đốc là bà Hồ Thị Hiền.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 17/10/2022 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã có quyết định đưa cổ phiếu AMD của FLC Stone từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch, do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sau quyết định mới, AMD chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 24/10.

Trong biên bản giải trình tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch công bố ngày 21/10, FLC Stone cho biết đã liên hệ được với đơn vị kiểm toán và đang trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đủ năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật, FLC Stone cho biết sẽ phối hợp cùng với đơn vị kiểm toán, nhanh chóng hoàn thiện và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, khắc phục tình trạng chậm công bố thông tin báo cáo tài chính.

Đọc tiếp