Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh lập Ban Chỉ đạo vùng cho đường Vành đai 4

Hạ Tầng HÀ NỘI
08:12 - 06/08/2022
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 5/8, Thành ủy Hà Nội làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, qua đó thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo vùng triển khai dự án này.

Với vai trò cơ quan chủ quản có thẩm quyền, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng dự thảo “Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 – Vùng Thủ đô” và “Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Vùng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô”. Các dự thảo này đã được gửi lấy ý kiến 2 tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Việc đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được xác định là quan trọng, tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 3 tỉnh, thành phố liên quan trực tiếp và các tỉnh khác trong Vùng Thủ đô.

Tại đây, lãnh đạo 3 địa phương đã thống nhất 5 nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án gồm: Thống nhất lập Ban Chỉ đạo vùng triển khai dự án và có một kế hoạch cụ thể với phương châm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ.

Tiếp đến, lãnh đạo 3 tỉnh, thành thống nhất đây là dự án quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả Vùng Thủ đô. Vì vậy, mỗi địa phương cần quán triệt tinh thần và nhận thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Từng địa phương cần có kế hoạch riêng phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, bên cạnh một số nội dung hướng dẫn đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết, các địa phương sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án giải phóng mặt bằng. Cả 3 tỉnh, thành ấn định mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023, để có thể khởi công dự án vào tháng 6/2024.

Sau đó, 3 tỉnh, thành thành thống nhất đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch, thực hiện kiểm toán dự án song song với tiến độ triển khai xây dựng công trình. UBND TP Hà Nội là đầu mối chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên để nghiên cứu đề xuất cụ thể với Kiểm toán Nhà nước nội dung này.

Cuối cùng, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát sinh những vướng mắc liên quan đến nhiều địa phương, đề nghị 3 tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ. Hà Nội sẽ là đầu mối tổng hợp, kiến nghị Chính phủ xem xét, tháo gỡ.

Tin liên quan

Đọc tiếp