HAGL lùi thời hạn thanh toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng đến năm 2025

HAG HAGL
14:34 - 01/10/2023
HAGL lùi thời hạn thanh toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng đến năm 2025
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh thông tin liên quan đến trái phiếu do doanh nghiệp phát hành và việc góp vốn tại công ty con.

Theo đó, ngày 29/9, HĐQT của HAGL đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm. Như vậy, ngày đáo hạn trái phiếu sẽ từ ngày 30/9/2023 thành ngày 30/9/2025.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của HAGL, doanh nghiệp đang lưu hành lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên, được đáo hạn ngày 30/9/2023. Tài sản thế chấp là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức thu xếp phát hành là Chứng khoán ACB (ACBS).

HĐQT của doanh nghiệp cũng đã phê duyệt việc tiếp tục góp vốn vào Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng chính khoản nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con của HAGL).

Cụ thể, HĐQT HAGL đã thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp và Hưng Thắng Lợi Gia Lai để thống nhất triển khai phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của công ty con này thành vốn góp.

Tỷ lệ sở hữu của HAGL tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai sau khi hoàn tất việc góp vốn bằng khoản nợ là 98,78% vốn điều lệ của công ty con này.

Ở diễn biến khác, ngày 26/9 HAGL đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ việc lấy ý kiến cổ đông. Cụ thể, với 477,7 triệu cổ phiếu tán thành, tương ứng chiếm 51,52% tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết của doanh nghiệp, HAGL sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 10.000 đồng/cp theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán khoản nợ gốc lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 có mã trái phiếu là HAG2012.300 với số tiền dự kiến sử dụng là 323 tỷ đồng.

Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho CTCP Gia súc Lơ Pang (công ty con của HAGL) với số tiền dự kiến là 277 tỷ đồng. Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con của HAGL) với số tiền dự kiến là 700 tỷ đồng.

Đọc tiếp

Dự án TNR Stars Chí Linh do CTCP Đầu tư Phát triển Đức Trí làm chủ đầu tư. Ảnh: Minh Phong

Cách TNG Holdings mở rộng quỹ đất

TNG Holdings trong năm 2023 là một trong những ông lớn tích cực mở rộng quỹ đất nhất khi đăng ký thực hiện 7 dự án trên khắp cả nước. Các liên danh của TNG cũng được đánh giá đủ điều kiện ở hầu hết những dự án trên.