HHV sắp chào bán 82 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

HHV Đèo Cả
09:37 - 16/08/2023
HHV là đơn vị xây lắp thuộc Tập đoàn Đèo Cả.
HHV là đơn vị xây lắp thuộc Tập đoàn Đèo Cả.
0:00 / 0:00
0:00
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả muốn huy động vốn từ cổ đông để góp vốn kinh doanh vào đơn vị khác, trả nợ ngân hàng, mua sắm thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

Nghị quyết HĐQT ngày 15/8 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV) thông qua việc chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 25% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty hiện tại.

Mức giá bán là 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua được giao cho tổng giám đốc quyết định.

Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng thêm 823 tỷ đồng lên mức 4.416 tỷ đồng. Số tiền thu được, công ty dự kiến dùng để góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án, bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của HHV.

Cụ thể, HHV muốn góp hơn 108 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Đèo Cả, 33,5 tỷ đồng vào CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. 150 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng; 332 tỷ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị và 200 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là một trong 3 phương án huy động vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HHV thông qua. Hai phương án còn lại gồm trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%, tương ứng với việc phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu; và chào bán hơn 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng 18% số cổ phần đang lưu hành.

Như vậy tổng cộng, nếu hoàn thành cả 3 phương án, HHV sẽ phát hành thêm 177 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ công ty từ hơn 3.000 tỷ đồng lên hơn 4.800 tỷ đồng. Theo HHV, đây là yêu cầu cần thiết khi giai đoạn 2021-2025, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô…

Trên thị trường, cổ phiếu HHV là một trong mã xây lắp được hưởng lợi nhiều nhất từ sóng đầu tư công. Kết phiên 15/8, mã giảm nhẹ 0,31% về 16.050 đồng/cp, song đã tăng 82% so với thời điểm đầu năm.

Tin liên quan

Đọc tiếp