Hưng Yên đặt mục tiêu đến 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 48%

đô thị Hưng Yên
15:29 - 15/11/2022
Hưng Yên đặt mục tiêu đến 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 48%
0:00 / 0:00
0:00
Đến năm 2025, toàn tỉnh Hưng Yên sẽ có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV, 2 đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV và 10 đô thị loại V.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2025.

Theo đó, mục đích nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng đô thị để thực hiện mục tiêu chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các sở, ban, ngành; huy động nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với từng loại đô thị.

Đồng thời, tổ chức thực hiện mục tiêu chương trình đến năm 2025 với tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 48%. Toàn tỉnh có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II là thành phố Hưng Yên; 1 đô thị loại III là thị xã Mỹ Hào; 2 đô thị loại IV gồm đô thị Văn Lâm và đô thị Văn Giang; 2 đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV gồm đô thị Khoái Châu và đô thị Yên Mỹ.

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 có 16 đô thị

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 có 16 đô thị

Cũng theo kế hoạch này, mục tiêu chương trình đến năm 2025 toàn tỉnh có 10 đô thị loại V, trong đó có 9 đô thị loại V hiện hữu: Thị trấn Lương Bằng, khu vực xã Toàn Thắng, khu vực xã Nghĩa Dân - huyện Kim Động; thị trấn Ân Thi, khu vực xã Hồng Quang - huyện Ân Thi; thị trấn Trần Cao, khu vực xã Đình Cao - huyện Phù Cừ; thị trấn Vương, khu vực xã Thụy Lôi - huyện Tiên Lữ và 1 khu vực đô thị mới: Khu vực 2 xã Thọ Vinh, Phú Thịnh - huyện Kim Động.

Để hoàn thành kế hoạch, UBND tỉnh Hưng Yên đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung nguồn lực triển khai, thực hiện các chương trình, dự án động lực, dự án hạ tầng khung.

Cụ thể, bố trí nguồn lực, tổ chức đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch trọng điểm như: Quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị Văn Giang, thị xã Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu và điều chỉnh quy hoạch trung tâm các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi và Kim Động; các công trình giao thông trọng điểm cấp quốc gia, vùng trên địa bàn tỉnh; các dự án hạ tầng kỹ thuật khung cấp tỉnh trong lĩnh vực giao thông, điện, môi trường; các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án phát triển đô thị; các dự án hạ tầng xã hội…

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp đã được đề xuất trong chương trình phát triển đô thị tỉnh.

Trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu: Bố trí, thu hút nguồn lực tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch đô thị; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, bảo đảm phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội đô thị đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị theo chương trình, kế hoạch phát triển đô thị.

Xây dựng cơ chế đặc thù, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị đồng bộ, ưu tiên công trình có tính chất động lực, lan tỏa mạnh trong khu vực; khuyến khích xã hội hóa đầu tư các công trình đầu mối về xử lý môi trường, hạ tầng giao thông, dịch vụ, tiện ích đô thị.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở nhằm tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, công khai các thông tin về cơ hội đầu tư, bảo đảm cơ hội công bằng giữa các nhà đầu tư;

Ngoài ra, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư các khu nhà ở, nhà ở xã hội; kết nối thuận lợi với các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu bảo đảm cuộc sống của cư dân nhằm thu hút người lao động đến làm việc, ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với khu vực sản xuất.

Nội dung chương trình phát triển đô thị của từng đô thị phải đánh giá chất lượng hiện trạng đô thị theo các tiêu chuẩn đô thị tương ứng, đề xuất giải pháp hoàn thiện các tiêu chí còn thấp hoặc chưa đạt; xây dựng kế hoạch vốn và các cơ chế đặc thù phù hợp với từng địa phương…

Tin liên quan

Đọc tiếp