Khu công nghiệp Nomura đổi tên thành khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng

KCN hải phòng
13:22 - 15/02/2023
Khu công nghiệp Nomura đổi tên thành khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng
0:00 / 0:00
0:00
UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định 412/QĐ-UBND điều chỉnh thay đổi tên gọi khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng thành khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng.

Tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư nộp ngày 12/1/2023, Công ty Phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng đề nghị điều chỉnh một số nội dung gồm thông tin nhà đầu tư, nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư; trong đó, các nội dung điều chỉnh đều liên quan đến việc thay đổi tên gọi của khu công nghiệp (từ khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng thành khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng).

Lý do điều chỉnh là điều chỉnh tên gọi khu công nghiệp theo yêu cầu của các bên liên quan trong việc chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư công ty Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd.

Trước kiến nghị này, UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật việc thay đổi tên gọi nêu trên trong danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các văn bản pháp lý liên quan theo quy định.

Công ty Phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng trước đây là Công ty Phát triển khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng. Nomura Hải Phòng cũng là khu công nghiệp đầu tiên có vốn trực tiếp nước ngoài tại miền Bắc.

Dự án phát triển khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng có mục tiêu và quy mô đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, tiện ích, dịch vụ trên 153 ha.

Địa điểm thực hiện dự án tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; tổng vốn đầu tư khoảng 2.270 tỷ đồng, tương đương 140,83 triệu USD. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày 23/12/1994. Dự án đã hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/1999; hiện đang sản xuất kinh doanh.

Tin liên quan

Đọc tiếp