Mức bồi thường đất cao nhất tại TP HCM gấp 38 lần giá Nhà nước

GIÁ ĐẤT Tp hcm
14:21 - 14/03/2023
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2023 ở TP HCM cao gấp nhiều lần so với năm trước. Trong đó, đất ở tối đa gấp 25 lần giá Nhà nước, còn đất nông nghiệp gấp 38 lần.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn năm 2023. Quyết định này sẽ áp dụng từ ngày 18/3.

Hệ số K tính theo từng loại đất, chia thành 2 nhóm nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đối với đất ở, hệ số K từ 3 - 25 lần, khu vực trung tâm có hệ số thấp hơn khu vực ngoại thành như Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè.

Cụ thể, khu vực có hệ số cao nhất là huyện Hóc Môn (10-25 lần) và TP Thủ Đức (6-25 lần). Khung hệ số này được tăng 10 đơn vị so với năm 2022 (tối đa 15 lần). Kế tiếp là các huyện Bình Chánh (6-22 lần), Nhà Bè (10-21 lần), Củ Chi (13-20 lần). Các địa phương còn lại có khung hệ số tối đa dưới 20 lần.

Các loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở được bồi thường theo tỷ lệ khác nhau, bao gồm đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề. Các loại đất khác như đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất giáo dục, y tế; đất tôn giáo tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Còn đất nông nghiệp tại TP HCM có hệ số cao 5-38 lần giá Nhà nước, trong khi năm ngoái hệ số cao tối đa chỉ 35. Địa phương có hệ số cao nhất là huyện Bình Chánh với khung hệ số 15-38 lần giá Nhà nước. Các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp có hệ số tối đa 35 lần. Các địa phương còn lại có hệ số tối đa dưới 30.

UBND TP yêu cầu trong quá trình áp dụng hệ số này, các địa phương rà soát các dự án đã được phê duyệt trong thời gian không quá 1 năm để cân đối với hệ số điều chỉnh (K) đối với đất ở và đất nông nghiệp, nhằm đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường.

Trường hợp các địa phương không có dự án được UBND TP phê duyệt trong khoảng thời gian trên thì thu thập thông tin tại khu vực lân cận có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đồng, từ đó cân đối với hệ số điều chỉnh (K) đối với đất ở và đất nông nghiệp để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường.

Đối với dự án có các trường hợp thu hồi đất đủ điều kiện bố trí tái định cư thì áp dụng hệ số điều chỉnh (K) để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Những năm qua, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư luôn là vấn đề vướng mắc của TP HCM khi thực hiện các dự án, dẫn tới kết quả giải ngân đầu tư công năm 2022 còn chậm, không đạt mục tiêu đề ra. Năm nay hệ số điều chỉnh đã được thành phố ban hành sớm hơn 5 tháng và cao hơn rất nhiều so với năm 2022, nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, quan trọng.

Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là hệ số điều chỉnh giá đất được xây dựng từ giá đất cụ thể để tính bồi thường của loại đất thu hồi tại thời điểm thu hồi đất.

Tin liên quan

Đọc tiếp