Nam Định đề xuất đầu tư xây dựng cảng biển chuyên dụng 35.000 tỷ đồng

cảng biển Nam Định
08:26 - 18/06/2022
0:00 / 0:00
0:00
Bến cảng được UBND tỉnh Nam Định đề xuất sẽ hoàn thành giai đoạn mở đầu năm 2030, đáp ứng lượng hàng thông qua từ 42,6 - 48,1 triệu tấn. Địa điểm xây dựng cảng là tại khu vực bờ biển huyện Nghĩa Hưng, có vị trí không gian từ cửa Lạch Giang đến cửa Đáy.

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét cập nhật, bổ sung bến cảng biển chuyên dụng Xuân Thiện Nam Định vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 1 giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nam Định thời kỳ 2021 - 2030.

Đề xuất của Nam Định dựa trên cơ sở đề nghị của CTCP Xuân Thiện Nam Định về việc bổ sung các bến cảng chuyên dụng tại huyện Nghĩa Hưng vào hệ thống nhóm cảng biển số 1 và của Sở GTVT Nam Định về việc bổ sung bến cảng chuyên dụng. Địa điểm xây dựng cảng tại khu vực bờ biển huyện Nghĩa Hưng, có vị trí không gian từ cửa Lạch Giang đến cửa Đáy.

Về quy mô xây dựng, Nam Định đề nghị diện tích sử dụng đất, mặt nước giai đoạn hoàn thiện dự kiến khoảng 2.303 ha; quy mô sử dụng đất của dự án giai đoạn mở đầu (đến năm 2030) khoảng 400 ha. Giai đoạn hoàn thiện (sau năm 2030), theo tiến trình đầu tư của các nhà máy thép xanh số 2, 3 dự kiến diện tích đất cảng mở rộng thêm khoảng 137,3 ha.

Về tiến độ đầu tư, giai đoạn mở đầu dự kiến đưa vào khai thác trước năm 2030 và chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (dự kiến đến năm 2026): Hoàn thành bến tổng hợp, chuyên dụng phục vụ cho giai đoạn 1 nhà máy thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 1 triệu tấn/năm và nhà máy thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng công suất 2 triệu tấn/năm. Tổng năng lực phục vụ nhập khẩu thiết bị, nhập nguyên nhiên liệu và xuất sản phẩm cho nhà máy thép đến công suất 3 triệu tấn/năm thép thành phẩm.

Giai đoạn 2 (dự kiến đến năm 2027): Hoàn thành tiếp bến cảng chuyên dụng phục vụ cho giai đoạn 2 của nhà máy thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 5,1 triệu tấn/năm. Tổng năng lực phục vụ nhập khẩu thiết bị, nhập nguyên nhiên liệu và xuất sản phẩm cho nhà máy thép đến công suất 8,1 triệu tấn/năm thép thành phẩm.

Giai đoạn 3 (dự kiến đến năm 2028): Hoàn thành tiếp bến cảng chuyên dụng phục vụ cho giai đoạn 3 của nhà máy thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 2,4 triệu tấn/năm; tổng năng lực phục vụ nhập khẩu thiết bị, nhập nguyên nhiên liệu và xuất sản phẩm cho nhà máy thép đến công suất 9,5 triệu tấn/năm thép thành phẩm.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn mở đầu (đến năm 2030) dự kiến khoảng 35.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của CTCP Xuân Thiện Nam Định và vốn huy động. Hình thức đầu tư bao gồm đầu tư xây dựng mới các công trình cầu cảng, nạo vét khu nước, vũng quay tàu, luồng tàu, hệ thống đường bãi, hạ tầng kỹ thuật, kho xưởng, công trình phụ trợ. Ngoài ra còn có các công trình giao thông kết nối đường biển, đường bộ…

Về quy mô bến cảng đến năm 2030, Nam Định đề xuất quy hoạch 19 bến cảng. Trong đó, có 2 bến tổng hợp, container cho tàu đến 50.000 DWT phục vụ trực tiếp nhập thiết bị trong quá trình thi công và vận hành nhà máy; 1 bến chuyên dụng LNG cho tàu 100.000 - 150.000 DWT; 6 bến chuyên dụng nhập thép phế và hàng khác cho tàu 50.000 - 100.000 DWT; 2 bến nhập than và các loại quặng cho tàu đến 300.000 DWT; 6 bến xuất sản phẩm thép cho tàu đến 50.000 DWT; 2 bến chuyên dụng xuất clinker cho tàu 50.000 - 100.000 DWT, các khu neo đậu chuyển tải, chờ đợi cầu.

Tin liên quan

Đọc tiếp