Nghiên cứu phát triển hệ thống cảng biển vùng Bắc trung bộ - Duyên hải miền Trung

QUY HOẠCH Bắc Trung Bộ
18:10 - 09/04/2024
Ảnh minh họa: VGP.
Ảnh minh họa: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 148 ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Thông báo trên, để sớm phê duyệt quy hoạch theo đúng tiến độ yêu cầu của Quốc hội, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2024.

Quy hoạch vùng phải mở rộng được không gian và nguồn lực cho phát triển

Bên cạnh thế mạnh là phát triển kinh tế biển, cảng biển, vùng Bắc trung Bộ và Duyên hải miền Trung có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội khi hạ tầng giao thông trục Bắc - Nam đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả. Hiệu quả hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp chưa cao; các khu kinh tế ven biển, cảng biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; thiếu dự án đầu tư quy mô lớn, có tính động lực; du lịch phát triển chưa bền vững, thiếu đa dạng, sức cạnh tranh quốc tế còn thấp…

Ngoài những thế mạnh và những hạn chế nêu trên, vùng còn nhiều bất lợi như: thiên tai, bão gió, lũ lụt xảy ra thường xuyên, chênh lệch vùng miền giữa phía Đông và phía Tây còn cao, kết nối hạ tầng giao thông trục Đông - Tây còn nhiều khó khăn, kết nối vùng với vùng Tây Nguyên còn kém…

Vì vậy, thường trực Chính phủ yêu cầu, quy hoạch vùng phải có tầm nhìn tổng thể, dài hạn cùng với các giải pháp đột phá, mở rộng không gian và nguồn lực cho phát triển; bảo đảm gắn kết các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp với các khu du lịch và dịch vụ; giữa phát triển đô thị với khu vực nông thôn mới.

Đặc biệt, phải đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng; phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông – Tây; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế cửa khẩu…

Nghiên cứu, bổ sung giải pháp phát triển hệ thống cảng biển

Thường trực Chính phủ lưu ý, Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung phải xác định được tầm quan trọng, tiềm năng và thế mạnh của vùng, từ đó đưa ra các giải pháp mang tính đột phá. Nghiên cứu, bổ sung giải pháp, phương án cụ thể cho việc phát triển hệ thống cảng biển để đẩy mạnh kinh tế biển.

Thông báo cũng đề cập đến việc khôi phục hệ thống sân bay lưỡng dụng, trong đó phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế; đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ phù hợp với phát triển kinh tế của vùng; phát triển du lịch biển, phát huy tiềm năng khai thác các di tích lịch sử, văn hóa…

Nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch vùng việc khai thác năng lượng tái tạo gắn với hiệu quả phát triển kinh tế, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia.

Nghiên cứu các nguồn lực để phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, trong đó cần có giải pháp cụ thể đối với dự án kết nối với vùng Tây Nguyên.

Về danh mục các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện, Thường trực Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát các dự án tại danh mục, bảo đảm đúng quy định của Luật Quy hoạch; có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất với các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt.

Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung sau khi được phê duyệt, thực hiện công bố theo quy định, làm tốt công tác truyền thông đến các cơ quan, người dân để biết, thực hiện.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước để chủ động, khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp