Sao Mai dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2023 vào tháng 4

ASM Sao Mai
15:56 - 22/02/2023
Sao Mai dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2023 vào tháng 4
0:00 / 0:00
0:00
Thông báo trên HoSE, dự kiến vào tháng 4/2023 CTCP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Theo nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 của HĐQT Sao Mai, cuộc họp sẽ được tổ chức tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 14/3/2023.

Năm 2022, nhờ xuất khẩu thuận lợi, Sao Mai thu về 3.749 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với năm 2021 (doanh thu cá xuất khẩu tăng hơn 1.300 tỷ đồng, tương ứng đạt 3.696 tỷ đồng). Khấu trừ các khoản chi phí, Sao Mai thu về 963 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 36% so với năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Sao Mai ở mức 19.110 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm (tương ứng tăng 941 tỷ đồng). Đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận giảm 38%, đạt 981 tỷ đồng.

Nợ của ASM đến 31/12/2022 đạt 11.270 tỷ đồng, so với ngày đầu năm tăng 6% (tương ứng tăng 678 tỷ đồng). Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 5.885 tỷ đồng, tăng 27%; vay và thuê nợ tài chính dài hạn đạt 3.930 tỷ đồng, tăng 20%. Trong năm 2022, nợ của doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng thêm 248 tỷ đồng từ thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Chốt phiên 22/2, giá cổ phiếu của ASM ở mức 8.700 đồng/cp, tăng 14% so với đáy ngắn hạn phiên 26/12/2022 và giảm 62% so với đỉnh lịch sử 22.990 đồng phiên 1/4/2022.

CTCP Tập đoàn Sao Mai được thành lập năm 1997 với tiền thân là công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang. ASM đang là công ty mẹ của 12 công ty khác, trong đó có CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Năm 2010, cổ phiếu ASM của doanh nghiệp chính thức được giao dịch trên sàn HoSE.

Tin liên quan

Đọc tiếp