Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

dân tộc Cà Mau
08:11 - 02/09/2023
Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đồng bào dân tộc, tôn giáo về việc thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đồng bào dân tộc, tôn giáo về việc thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
0:00 / 0:00
0:00
Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã nỗ lực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo hiểu đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, từ đó đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thông tin từ CTTĐT tỉnh Cà Mau, hiện trên địa bàn tỉnh có 32 dân tộc thiểu số với 48.000 người và hơn 11.750 hộ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 tôn giáo với tổng 373.327 tín đồ và 157 cơ sở thờ tự, tổ chức tôn giáo.

Nhằm hướng đến việc tạo ra sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua UBMTTQ các cấp tỉnh Cà Mau đã thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là những khu vực có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, từ đó tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

UBMTTQ các cấp còn phối hợp tiến hành các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với công dân để có thể giải quyết kịp thường những vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, phát hiện, ngăn chặn những hành vi trái pháp luật về dân tộc, tôn giáo; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ của các phần tử xấu, góp phần ổn định tư tưởng của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Kết quả, các chương trình của UBMTTQ được hưởng ứng mạnh mẽ như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Trong năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã vận động, đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 100 tỷ đồng. Đồng bào dân tộc, tôn giáo tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tin liên quan

Đọc tiếp