Cảng VIMC Đình Vũ tiếp tục được khai thác hàng container

logistics hải phòng
18:59 - 25/05/2023
Cảng VIMC Đình Vũ. Nguồn: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).
Cảng VIMC Đình Vũ. Nguồn: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản chấp thuận cho phép cảng VIMC Đình Vũ (Hải Phòng) tiếp tục được khai thác hàng container đến hết tháng 6/2024.

Văn bản do Thứ trưởng GTVT Nguyễn Xuân Sang ký nêu rõ, Bộ GTVT nhận được văn bản của CTCP cảng VIMC Đình Vũ đề nghị gia hạn tiếp nhận hàng container tại bến cảng VIMC Đình Vũ.

Theo Quyết định số 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2367 ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT, khu bến Đình Vũ được quy hoạch có các bến tổng hợp, hàng rời, container, hàng lỏng/khí.

Do đó, Bộ GTVT đánh giá đề xuất gia hạn công năng tiếp nhận hàng container cho bến cảng VIMC Đình Vũ của CTCP cảng VIMC Đình Vũ là phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt.

Trên cơ sở đề xuất của CTCP cảng VIMC Đình Vũ và để tận dụng kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có, nâng cao hiệu quả đầu tư các bến cảng, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được tiếp tục khai thác hàng container đến hết tháng 6/2024.

Bộ GTVT yêu cầu CTCP cảng VIMC Đình Vũ triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 58 ngày 10/5/2017 của Chính phủ và các quy định có liên quan của pháp luật; Khai thác đúng công năng bến cảng; Tự chịu trách nhiệm về huy động nguồn vốn và hiệu quả đầu tư để phục vụ khai thác hàng container tại bến cảng.

Cục Hàng hải Việt Nam được giao chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư triển khai thủ tục gia hạn khai thác hàng container tại bến cảng VIMC Đình Vũ tuân thủ quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định liên quan của pháp luật, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; Tăng cường tổ chức giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực; Kịp thời báo cáo Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó vào tháng 12/2022, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được thí điểm khai thác hàng container 6 tháng kể từ ngày 12/12/2022 và chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ tiếp nhận tàu đến 40.000 tấn giảm tải, phù hợp điều kiện luồng hàng hải Hải Phòng.

Theo báo cáo của CTCP cảng VIMC Đình Vũ, sau khi được khai thác thí điểm, bến cảng VIMC Đình Vũ đã bốc dỡ hàng container an toàn, ổn định với tần suất 3-4 chuyến/tuần, góp phần giải tỏa hàng container tại khu vực.

Tin liên quan

Đọc tiếp