Doanh thu giảm hơn nửa, Đất Xanh báo lỗ quý 4 hơn 460 tỷ đồng

DXG đất xanh
11:39 - 27/01/2023
Đất Xanh báo lỗ quý 4 hơn 460 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 245,5 tỷ đồng của quý 4/2021. Ảnh: Võ Quyền
Đất Xanh báo lỗ quý 4 hơn 460 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 245,5 tỷ đồng của quý 4/2021. Ảnh: Võ Quyền
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022, qua đó ghi nhận suy giảm ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng.

Cụ thể, trong quý 4/2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 57% so với cùng kỳ về còn 984,4 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm tới 61,4% về còn 433,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của DXG chỉ đạt 34,45 tỷ đồng, kém xa con số 259,7 tỷ đồng của quý 4/2021, trong khi chi phí tài chính tăng 24,5% lên 167,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 25,64% về còn 248,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,9% còn 449,23 tỷ đồng.

Kết quả, công ty ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 397,32 tỷ đồng, khấu trừ các chi phí khác, Đất Xanh báo lỗ quý 4 hơn 460 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 245,5 tỷ đồng của quý 4/2021.

Giải thích cho điều này, trong biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, Đất Xanh cho biết công ty báo lỗ do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm trong khi chưa kịp ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Lũy kế cả năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt mức 5.632,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm lần lượt 44% và 70,6% so với thực hiện năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 8,9% so với đầu năm lên 30.771,4 tỷ đồng. Trong đó, 27.800,2 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, bao gồm 919 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 66,4%, các khoản phải thu tăng 12,7% lên 12.169,3 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 26,7% lên 14.238 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Đất Xanh tăng 12,6% so với đầu năm lên 16.751,3 tỷ đồng, trong đó 12.777,6 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, bao gồm phải trả người bán ngắn hạn tăng 35,4% lên 1.149,35 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 8,95% lên 2.382,7 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 32% về còn 2.022,9 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, Đất Xanh ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 3.873,24 tỷ đồng, kém xa số dương 479,35 tỷ đồng của cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư dương 234,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.819,6 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu từ đi vay.

Đọc tiếp