Từ khóa: #ILO
Việt Nam đối mặt nguy cơ 'già trước khi giàu'

Việt Nam đối mặt nguy cơ 'già trước khi giàu'

Dự báo đến năm 2039, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia dân số già và phải đối mặt với nguy cơ “già trước khi giàu”. Do đó, thời điểm hiện nay được đánh giá là thích hợp để đưa ra những thay đổi chính sách, đảm bảo độ phủ an sinh xã hội bền vững.