Sẽ trình Quốc hội bổ sung cấp vốn điều lệ cho Agribank tại Kỳ họp thứ 5

AGRIBANK NGÂN HÀNG
12:29 - 13/05/2023
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Sẽ trình Quốc hội bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Ảnh: quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Sẽ trình Quốc hội bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Ảnh: quochoi.vn
0:00 / 0:00
0:00
Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất của Chính phủ, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, sáng 13/5 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Nếu không được tăng vốn, Agribank sẽ không thể đảm bảo vai trò chủ lực

Trình bày tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết, tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 - 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn NSNN đối với Agribank.

Triển khai Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn NSNN trong quý1/2022.

Theo Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Agribank có một vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là vai trò chủ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Agribank luôn chiếm thị phần lớn nhất hệ thống về dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế (khoảng 14%); chủ lực trong đầu tư phát triển "Tam nông" và triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách và 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Agribank luôn đóng vai trò tiên phong, đầu tàu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đồng thời là công cụ hỗ trợ dẫn dắt thị trường, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô.

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc, hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank đến thời điểm 31/12/2022 là ở mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và không có sự cách biệt, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác.

Như vậy, với kế hoạch tăng trưởng quy mô vốn hiện nay của các ngân hàng thương mại cổ phần, nếu Agribank không được tăng vốn thì sẽ không thể đảm bảo vai trò chủ lực, định hướng thị trường ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như Agribank.

Do đó việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giúp tăng quy mô vốn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt ở mức tối thiểu 8% theo đúng quy định.

Đồng thời tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Kịp thời hỗ trợ hộ nông dân, doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh; tăng nộp NSNN, giữ được mức xếp hạng tín nhiệm; góp phần tăng trưởng tín dụng của Agribank và tăng nộp NSNN.

Theo đó, căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật 69 và Nghị quyết số 43, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng.

Chính phủ đề xuất nguồn bổ sung vốn điều lệ của Agribank từ dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 70. Phần còn lại được bố trí từ nguồn NSNN theo quy định của pháp luật và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.

Sẽ trình Quốc hội bổ sung cấp vốn điều lệ cho Agribank tại Kỳ họp thứ 5  ảnh 1

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn - Ảnh: quochoi.vn

Nhất trí với đề xuất cấp bổ sung 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh về sự cần thiết của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank với những lý do như đã nêu trong Tờ trình số 171/TTr-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ.

Về mức vốn và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất của Chính phủ, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng nhằm giúp Ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định và cho rằng theo quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công, việc cấp vốn điều lệ cho Agribank không thuộc đối tượng đầu tư công nên không thể sử dụng nguồn vốn đầu tư công để bố trí tăng vốn.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ tính khả thi của đề xuất trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thu NSNN, doanh thu và lợi nhuận của Agribank có thể không đạt được như kỳ vọng...

Sẽ trình Quốc hội bổ sung cấp vốn điều lệ cho Agribank tại Kỳ họp thứ 5  ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Ảnh: quochoi.vn

Sẽ trình Quốc hội bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình luật, pháp lệnh 2023, trình Quốc hội bổ sung cấp vốn điều lệ cho Agribank tại Kỳ họp thứ 5.

Tuy nhiên, ông Hải lưu ý, để đủ điều kiện, đề nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện hồ sơ để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra. Chính phủ cần thuyết minh rõ hơn phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu Nghị quyết 43, tính khả thi bổ sung, các nguồn vốn bổ sung vốn và đánh giá tác động tới NSNN, số lợi nhuận sau thuế 2021 - quý 1/2023 đã nộp vào ngân sách.

Ủy ban Kinh tế thẩm tra kỹ hơn nội dung báo cáo của Chính phủ. Dự thảo các nội dung trình Quốc hội quyết định cần nêu rõ trách nhiệm của Chính phủ, Agribank trong cấp, bổ sung vốn điều lệ sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục theo quy định trong cấp số vốn đã được bố trí dự toán ngân sách 2023.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ cần đánh giá kỹ tác động tới cân đối ngân sách, nguồn thu, nhiệm vụ chi để xây dựng dự toán năm 2024 trình Quốc hội bố trí số vốn còn lại so với tổng mức vốn Quốc hội đã quyết định, tháo gỡ khó khăn trong tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Agribank.

Đọc tiếp

HDBank chuẩn bị tăng vốn lên 29.276 tỷ đồng

HDBank chuẩn bị tăng vốn lên 29.276 tỷ đồng

Trong 4 năm liên tiếp 2020-2023, HDBank đều thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận lần này, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm từ 9.810 tỷ đồng năm 2019 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng.