Tập đoàn Kido bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

KDC KIDO
10:06 - 10/11/2023
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Kido ghi nhận doanh thu thuần 6.670 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Kido ghi nhận doanh thu thuần 6.670 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 333/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC).

Theo đó, Kido bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, vì có hành vi vi phạm hành chính: không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022, bán niên năm 2023; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023;

Kido cũng công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Cụ thể là tờ trình liên quan đến nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/3/2022.

Kido còn bị phạt tiền 25 triệu do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm 2021 và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Kido ghi nhận doanh thu thuần 6.670 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 75% lên 647 tỷ đồng, chủ yếu nhờ quá trình tái cấu trúc và thanh lý các khoản đầu tư.

Đọc tiếp

Dự án Hoàng Huy Commerce của TCH. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

Vì sao Bất động sản CRV chưa lên sàn?

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vừa công bố BCTC kiểm toán bán niên, ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Trong bối cảnh sở hữu của TCH và HHS đã được pha loãng đáng kể, CRV được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới trên sàn chứng khoán của hệ sinh thái Hoàng Huy.