EVN: Đàm phán giá với các dự án điện chuyển tiếp là không khả thi

EVN Việt nAM
07:38 - 21/09/2022
EVN: Đàm phán giá với các dự án điện chuyển tiếp là không khả thi. Nguồn: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
EVN: Đàm phán giá với các dự án điện chuyển tiếp là không khả thi. Nguồn: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Từ kinh nghiệm thực tiễn, EVN cho rằng đề xuất giao EVN đàm phán giá điện với các Dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp là không khả thi, nên kiến nghị trước mắt cho phép các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp tham gia thị trường điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công văn phản hồi ý kiến liên quan đến cơ chế đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp và sẽ triển khai trong tương lai.

Với kiến nghị giao EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư trong khung giá phát điện và hướng dẫn do Bộ Công Thương ban hành đối với các dự án chuyển tiếp và các dự án sẽ triển khai trong tương lai, EVN đánh giá “không khả thi trong điều kiện tại Việt Nam”.

Giải thích cho vấn đề này, EVN cho rằng do thời gian sẽ kéo dài và các dự án chuyển tiếp đã đầu tư ở nhiều giai đoạn khác nhau, đã thực hiện với khung giá điện không hồi tố lại được các năm trước khi đàm phán với số lượng lớn.

Bên cạnh đó, việc xác định sản lượng điện bình quân năm của các nhà máy điện gió, điện mặt trời để xác định định giá điện sẽ phức tạp hơn các dự án năng lượng truyền thống và chưa rõ cơ quan nào xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu này.

Ngoài ra, việc đàm phán theo tổng mức đầu tư do Chủ đầu tư khai báo và sản lượng điện bình quân như trình bày trên đây sẽ phát sinh các vấn đề khó giải trình và nằm ngoài kiểm soát của EVN.

Đơn cử như có thể xuất hiện tình huống các dự án nằm cạnh nhau nhưng có giá khác nhau, hoặc dự án vào vận hành thương mại trước có giá rẻ hơn dự án đưa vào vận hành thương mại sau.

FIT (Feed-in Tariff) được hiểu là biểu giá điện hỗ trợ. Đây là một cơ chế chính sách được đưa ra nhằm khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, tăng sức cạnh tranh của các nguồn năng lượng này với các nguồn năng lượng truyền thống. Cụ thể hơn là các mức giá áp dụng cho điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo để bán lên lưới điện hoặc sử dụng tại chỗ.

Từ kinh nghiệm quốc tế, EVN cho rằng, hầu hết các nước đều áp dụng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ) trong một giai đoạn nhất định, sau đó chuyển sang cơ chế đấu thầu.

Trước thực tế trên, EVN kiến nghị, trước mắt cho phép các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp tham gia thị trường điện, được thanh toán theo giá thị trường điện giao ngay và không vượt quá khung giá phát điện của loại hình nguồn điện tương ứng do Bộ Công Thương phê duyệt (việc chào giá và công bố công suất từng chu kỳ giao dịch tuân thủ quy định vận hành thị trường điện).

Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương không giao EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện các Dự án này.

Về dài hạn, EVN đề nghị áp dụng cơ chế đấu thầu theo 2 bước. Đầu tiên là lựa chọn chủ đầu tư theo đúng Luật Đầu tư mới với quyết định chủ trương đầu tư có thời hạn nhất định. Sau một thời gian quy định, nếu chủ đầu tư không triển khai dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền thu lại dự án để giao chủ đầu tư khác.

Bước tiếp theo là các chủ đầu tư được lựa chọn tham gia thị trường điện hoặc tham gia đấu thầu để ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và phát triển dự án; đơn vị tổ chức đấu thầu là Bộ Công Thương.

Hợp đồng mua bán điện (PPA) là thỏa thuận giữa hai bên, trong đó nhà cung cấp điện sẽ cung cấp một lượng điện đã thỏa thuận cho người tiêu dùng, thường được truyền qua lưới điện công cộng.

Đối với đề xuất của Bộ Công Thương về việc rà soát, xem xét lại Hợp đồng giữa EVN và Chủ đầu tư nhằm hài hòa lợi ích giữa bên bán - bên mua - người tiêu dùng điện và nhà nước đối các Dự án đã vận hành thương mại, EVN cũng cho rằng, do các PPA được ký hiện nay là các PPA mẫu do Bộ Công Thương ban hành, căn cứ của PPA là Luật Thương mại, Luật Điện lực và Luật Dân sự. Do vậy, EVN đề nghị việc hủy bỏ hoặc điều chỉnh nội dụng của PPA phải căn cứ vào các điều khoản của PPA đã ký và các Luật trên.

Tin liên quan

Đọc tiếp