Gỗ An Cường niêm yết thêm gần 15 triệu cổ phiếu

ACG gỗ an cường
18:11 - 11/08/2023
Gỗ An Cường niêm yết thêm gần 15 triệu cổ phiếu
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 11/8 thông báo chấp thuận cho CTCP Gỗ An Cường (HoSE: ACG) niêm yết thêm 14,9 triệu cổ phiếu lên sàn.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là từ ngày 14/8. Sau khi niêm yết lên sàn thành công, lượng cổ phiếu ACG trên sàn sẽ tăng lên mức 150,7 triệu cổ phiếu, giá trị chứng khoán (theo mệnh giá) đạt 1.507 tỷ đồng.

Việc Gỗ An Cường đưa thêm hàng triệu cổ phiếu lên sàn do doanh nghiệp thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2022.

Trước đó, quý 4/2022 doanh nghiệp đã thực hiện tạm cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận 1.100 đồng. Tổng số tiền chi trả là 149,2 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào tháng 4/2022, Gỗ An Cường đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 11 cổ phần mới.

Năm 2023, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức được trích từ thặng dư vốn hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Tính đến ngày 31/12/2022, thặng dư vốn cổ phần của ACG đạt 1.419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.135 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2023 lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 108 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2022. Theo ACG, đà giảm lợi nhuận diễn ra do tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu. Đồng thời chi phí bán hàng tăng do ACG chủ động mở rộng hệ thống phân phối.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 144 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 11/8 cổ phiếu ACG ở mức 46.200 đồng/cp, tăng 29,9% so với đáy ngắn hạn phiên 19/6 và giảm 18,4% so với đỉnh lịch sử 56.630 đồng/cp.

Tin liên quan

Đọc tiếp