SSI báo lãi trước thuế quý I/2022 đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67%

SSI Việt nAM
10:57 - 21/04/2022
SSI báo lãi trước thuế quý I/2022 đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67%
0:00 / 0:00
0:00
Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.068,4 tỷ đồng và 883,3 tỷ đồng, tăng 36,2% và 66,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo quý của SSI cho thấy, doanh thu hợp nhất quý I/2022 ghi nhận 2.068,4 tỷ đồng, tăng trưởng 36,2%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 883,3 tỷ đồng, tăng trưởng 66,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, các mảng kinh doanh đều tăng trưởng và có đóng góp tốt vào doanh thu chung, dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Cụ thể, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán trong quý I/2022 đạt 599,5 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với quý I/2021. Doanh thu từ dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận 566,4 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu 633,2 tỷ đồng, đóng góp 30,6% tổng doanh thu hợp nhất và tăng trưởng 5,6%.

Ngoài ra, doanh thu từ quản lý quỹ và danh mục đầu tư trong quý đạt 42 tỷ, tăng trưởng 192%. Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và doanh thu khác đạt 26,2 tỷ, tăng trưởng 45%. Đặc biệt, SSI cũng ghi nhận doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 187,5 tỷ, đóng góp 9,1% tổng doanh thu.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của SSI đạt 50.081,4 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 15.068 tỷ đồng, chiếm hơn 30%.

SSI lên kế hoạch chào bán 104 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 16.000 tỷ đồng

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.330 tỷ đồng, tăng 31% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 4.370 tỷ đồng, tăng 30%.

Về kế hoạch tăng vốn, theo tài liệu ĐHCĐ vừa công bố, ban lãnh đạo SSI lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2022-2023, hoặc thời gian khác do HĐQT SSI quyết định.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động bảo lãnh phát hành, đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Ngoài ra, tháng 1/2022, ĐHCĐ của SSI đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 15.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa đạt xấp xỉ 4.974 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất cả 2 đợt, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức hơn 15.961 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2021, công ty chứng khoán này ghi nhận tổng doanh thu 7.772,6 tỷ đồng, lợi nhuận riêng trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 71,7% và 112,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 đạt 3.365 tỷ đồng, cao kỷ lục trong 21 năm hoạt động.

Cổ phiếu SSI mở cửa phiên 21/4 ở mức giá 35.150 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 37.200 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp