ADB cải cách quản lý vốn giúp khai mở 100 tỷ USD vốn tài trợ mới

Vốn ADB
11:08 - 29/09/2023
Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa.
Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 29/9 phê duyệt các cải cách về quản lý vốn giúp khai mở 100 tỷ USD vốn tài trợ mới trong thập niên tới, nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng đồng thời và chồng chéo trong khu vực.

Việc gia tăng nguồn vốn sẵn có sẽ giúp tạo đòn bẩy lớn hơn nữa thông qua huy động nguồn vốn tư nhân và nguồn vốn trong nước để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Những cải cách này được đưa ra thông qua bản cập nhật Khung An toàn vốn (CAF) của ADB. Cải cách giúp tăng công suất cam kết mới hàng năm của ngân hàng lên tới hơn 36 tỷ USD, tăng khoảng 40% - tương đương mức tăng 10 tỷ USD.

ADB đạt được sự gia tăng này nhờ tối ưu tỷ lệ vốn hóa thận trọng của ADB trong khi duy trì khẩu vị rủi ro tổng thể. Những cải cách này cũng tạo ra vùng đệm cho vay dự phòng nghịch chu kỳ để hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng ngoài dự kiến.

Các biện pháp này sẽ cho phép ADB cung cấp tới 360 tỷ USD từ nguồn vốn tài trợ riêng của mình cho các quốc gia thành viên đang phát triển và khách hàng thuộc khu vực tư nhân trong thập niên tiếp theo. Bảo đảm duy trì được xếp hạng tín dụng AAA của ADB, cũng như khả năng cung cấp nguồn vốn với chi phí thấp và kỳ hạn dài cho các quốc gia thành viên đang phát triển.

Cải cách cũng bảo đảm hơn nữa xếp hạng tín dụng AAA của ADB thông qua việc giới thiệu một kế hoạch phục hồi, giúp ngăn ngừa tình trạng hao mòn vốn trong các giai đoạn căng thẳng tài chính. Khung An toàn vốn của ADB sẽ được rà soát ba năm một lần.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cho biết, những cải cách quan trọng này sẽ mở rộng đáng kể năng lực của ADB để hỗ trợ những nỗ lực phát triển thiết yếu với phạm vi rộng trên khắp châu Á và Thái Bình Dương, gồm cả nguồn vốn ưu đãi lớn hơn cho các thành viên dễ bị tổn thương.

Những nguồn lực này sẽ giúp khu vực quản lý các cuộc khủng hoảng chồng chéo phức tạp, giải quyết bất bình đẳng giới, và đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong bối cảnh thách thức hiện hữu của biến đổi khí hậu. Năng lực cho vay bổ sung này sẽ được mở rộng và thúc đẩy hơn nữa thông qua những nỗ lực mới để huy động nguồn vốn trong nước và tư nhân.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa

Huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt

Cũng theo các chuyên gia ADB, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực gia tăng hàng tỷ lên hàng nghìn tỷ, bằng cách mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình nghị sự phát triển.

Hành động tại thượng nguồn sẽ giúp cải thiện chính sách kinh tế vĩ mô và tạo ra môi trường thể chế thuận lợi cho đầu tư của khu vực tư nhân, thúc đẩy sự gia tăng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Hỗ trợ tư vấn ở trung nguồn sẽ giúp tạo ra các danh mục dự án đầu tư và chuẩn bị những dự án khả thi để cấp vốn, có thể thu hút đầu tư của khu vực tư nhân.

Tài trợ hạ nguồn sẽ được cấu trúc để thu hút nguồn vốn tư nhân trong các dự án phát triển, gồm cả giảm thiểu rủi ro cho khu vực tư nhân.

"Tạo thuận lợi từ thượng nguồn và huy động vốn ở trung nguồn và hạ nguồn sẽ tạo đòn bẩy từ bảng cân đối tài chính của ADB, giúp nhân rộng các nguồn lực sẵn có cho sự phát triển của khu vực", ADB khẳng định.

Mặt khác, các nền kinh tế cũng phải huy động nguồn thu lớn hơn từ thuế, hiện đại hóa các cơ quan quản lý thuế thông qua số hóa, và hợp tác để bảo đảm một hệ thống thuế quốc tế công bằng và vận hành hiệu quả.

"Huy động nguồn lực trong nước là hết sức quan trọng trong nỗ lực giải quyết vấn đề tính bền vững của nợ và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững", báo cáo nhấn mạnh.

Đọc tiếp