Chứng khoán MB báo lãi quý 4 giảm quá nửa, cổ phiếu nắm giữ âm 70%

MBS CHỨNG KHOÁN
12:54 - 18/01/2023
Chứng khoán MB không tránh khỏi xu hướng kinh doanh giảm trong năm 2022 do thị trường biến động.
Chứng khoán MB không tránh khỏi xu hướng kinh doanh giảm trong năm 2022 do thị trường biến động.
0:00 / 0:00
0:00
Trong quý 4/2022, MBS bán phần lớn danh mục tự doanh cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu trong danh mục FVTPL chỉ còn hơn 148 triệu đồng, trong khi giá trị cổ phiếu trong danh mục AFS âm 70%.

Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động đạt gần 408 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 169 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm 34 tỷ đồng, các khoản doanh thu khác giảm gần 50 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí hoạt động cũng giảm hơn 31% xuống còn 335 tỷ đồng nhưng kết quả, lợi nhuận sau thuế của MBS vẫn giảm 58% xuống còn 72 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán MB ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 1.958 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021. Như vậy, công ty chỉ thực hiện được 65% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra (doanh thu 3.027 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của MBS là 10.641 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 11.047 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin của công ty là 3.494 tỷ đồng, giảm 3.113 tỷ đồng thời điểm cuối quý 3/2022, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2020.

Ghi nhận trong quý 4, MBS bán phần lớn danh mục tự doanh cổ phiếu và trái phiếu. Giá trị cổ phiếu trong danh mục FVTPL chỉ còn hơn 148 triệu đồng, trong khi trái phiếu không còn ghi nhận. Trong danh mục FVTPL chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi với giá trị hơn 2.600 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2022.

Danh mục tài sản chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị gần 1.400 tỷ đồng, trong đó có gần 1.200 tỷ đồng trái phiếu; 118 tỷ đồng cổ phiếu nhưng công ty phải trích lập dự phòng giảm giá tới 83 tỷ đồng, tức âm 70%.

Các cổ phiếu mà MBS đang nắm giữ là của CTCP Viet Lotus, CTCP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước, CTCP Chế biến Thuỷ sản Út Xi, CTCP Công nghiệp cao su Coecco, TCT Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam, CTCP Đầu tư Đất Việt.

Tại thời điểm cuối năm 2022, MBS ghi nhận nợ phải trả 6.156 tỷ đồng, giảm gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay nợ ngắn hạn với giá trị hơn 5.400 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành dài hạn 372 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với con số 835 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tin liên quan

Đọc tiếp