Coteccons mua lại trái phiếu phát hành đầu năm 2022 theo yêu cầu trái chủ

Coteccons TRÁI PHIẾU
10:45 - 06/01/2023
 Coteccons là đơn vị thi công xây dựng lớn trên thị trường.
Coteccons là đơn vị thi công xây dựng lớn trên thị trường.
0:00 / 0:00
0:00
Coteccons dự kiến mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã CTD122015 theo yêu cầu của trái chủ. Thời gian mua lại là ngày 16/1/2023.

Đây là lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm, ngày phát hành là 14/1/2022 và đáo hạn ngày 14/1/2025. Trái chủ yêu cầu mua lại là 2 quỹ đầu tư trái phiếu với tổng cộng giá trị 25 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2022, dư nợ trái phiếu của Coteccons ghi nhận hơn 495 tỷ đồng, là lô trái phiếu CTD122015 nêu trên.

Coteccons có 3 công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (nắm 100% vốn), Công ty TNHH Covestcons (nắm 100% vốn), Công ty cổ phần Phú Nhuận 168 (năm 69,98%) và 3 công ty liên kết gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC (nắm 42,36%), Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trọng (nắm 36%) và Công ty cổ phần Đầu tư Hiteccons (nắm 31%).

Về cơ cấu cổ đông, Kustocem Pte. Ltd chi phối 17,6% vốn Coteccons; theo sau đó là Công ty TNHH MTV Kinh doanh và đầu tư Thành Công nắm 14,1%; The8th Pte. Ltd. nắm 10,4%.

Trong 3 năm 2018 - 2020, tác động của sự suy thoái của thị trường bất động sản sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận gộp của Coteccons.

So với 2019, doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 đã giảm 39% và lợi nhuận gộp hợp nhất 2020 đã giảm 18%.

Trong quý III/2022, Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 3.113,5 tỷ đồng, tăng 190,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 3,51 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 11,8 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 1,6% về còn 1,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 8.306,6 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,92 tỷ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, CTD đặt kế hoạch doanh thu 15.010 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện trong năm 2021.

Tại thời điểm cuối quý III/2022, tổng nợ phải trả của CTD là 9.562 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm, trong đó vay nợ tài chính chiếm gần 1.500 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp