Đề xuất bố trí 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
16:02 - 10/11/2023
Đề xuất bố trí 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bố trí 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia và Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để phân bổ chi tiết.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 10/11, với kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 444 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 89,88%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Đảm bảo dự toán chi ngân sách địa phương 2024 không thấp hơn 2023

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung ương (NSTW) năm 2024 là 852.682 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương (NSĐP) là 848.305 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của NSĐP đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Tổng số chi NSTW là 1.225.582 tỷ đồng, trong đó dự toán 426.266 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán NSNN năm 2023, bổ sung có mục tiêu cho NSĐP (đã bao gồm khoản bổ sung có mục tiêu cho một số địa phương để đảm bảo mặt bằng dự toán chi cân đối NSĐP năm 2024 không thấp hơn dự toán chi cân đối NSĐP năm 2023).

Tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư NSNN bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Cùng với đó, bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn NSNN tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024.

Bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

"Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao", Nghị quyết nêu rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh

Chưa có phương án phân bổ đối với khoản 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, một số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về khoản 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên chưa phân bổ của của Chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương xây dựng phương án phân bổ cụ thể trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo ông Lê Quang Mạnh, Chính phủ chưa có phương án phân bổ đối với khoản 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ, làm rõ về khoản chưa phân bổ này.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm tổng hợp báo cáo để trình Quốc hội xem xét, quyết định, một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giao cho các bộ, cơ quan trung ương thực hiện chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục. Trong tổ chức thực hiện, khi có đầy đủ thủ tục, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các cơ quan chủ quản Chương trình trình cấp có thẩm quyền phương án phân bổ theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao đời sống người dân, nhất là những người yếu thế. Nếu không bố trí khoản chi trên, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia có thể tiếp tục bị chậm trễ, dẫn đến ảnh hưởng đến người dân.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép bố trí 2.850 tỷ đồng chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để phân bổ chi tiết, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch.

Bố trí 9.653 tỷ đồng bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng cho biết, năm 2023, Quốc hội chưa quyết định phân bổ dự toán khoản 8.247 tỷ đồng để thanh toán tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và đề nghị Chính phủ rà soát, tính toán theo quy định tại Nghị quyết 42, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có Tờ trình chính thức trình Quốc hội xem xét, quyết định. Do vậy, đến nay vẫn chưa phân bổ được khoản kinh phí trên.

Năm 2024, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bố trí 9.653 tỷ đồng cho nhiệm vụ này. UBTVQH cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương trình Quốc hội xem xét, quyết định bố trí để thanh toán tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trong năm 2023.

Đối với đề xuất bố trí 9.653 tỷ đồng trong năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc phải bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là vấn đề đã phát sinh trong nhiều năm qua, đến nay cần phải xử lý để không vi phạm cam kết của Việt Nam.

Do vậy, để bảo đảm nguồn lực xử lý vấn đề phát sinh do thực hiện cam kết của Việt Nam, UBTVQH xin Quốc hội đề nghị dành nguồn 9.653 tỷ đồng trong dự toán NSTW năm 2024 để thực hiện bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên cơ sở Chính phủ xác định chính xác số liệu, đồng thời số liệu phải được kiểm toán do Kiểm toán nhà nước thực hiện tương tự như quy định Quốc hội đã cho phép trong năm 2023.

Đọc tiếp