Từ khóa: #THUẾ
28 kết quả
Siết quản lý thuế với giao dịch qua PayPal

Siết quản lý thuế với giao dịch qua PayPal

Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo Cục Thuế các địa phương thực hiện rà soát để ngăn ngừa các giao dịch qua cổng thanh toán quốc tế không phù hợp với quy định của pháp luật. Văn bản của Tổng cục đặc biệt nêu ra một cái tên - Paypal.