ĐHĐCĐ ART chỉ có 8 cổ đông tham dự, đại diện cho 0,42% tổng số cổ phần

ART Chứng khoán BOS
11:25 - 12/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART) ngày 11/1 đã có công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 10/1 vừa qua.

Theo đó, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần một được triệu tập ngày 10/01/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 23 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/12/2022.

Theo biên bản ĐHĐCĐ của ART, tổng số cổ đông được mời tham dự là 12.515 cổ đông, đại diện cho 96,922 triệu cổ phần. Tuy nhiên tại thời điểm khai mạc đại hội, chỉ có duy nhất 8 cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 404.700, tương đương tỷ lệ 0,42%.

Công ty chứng khoán này cho biết thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Một trong những nội dung quan trọng tại ĐHĐCĐ lần này là việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Phương. Ông Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS từ ngày 16/8/2022, tuy nhiên lại nhanh chóng nộp đơn từ nhiệm chỉ sau hơn một tháng nhậm chức. Tới ngày 3/10, ông xin nghỉ hẳn khỏi HĐQT công ty này vì lý do cá nhân.

Ông Trịnh Văn Nam được bầu vào vị trí Chủ tịch thay thế ông Phương, tuy nhiên ông cũng chỉ nhậm chức được hơn 1 tháng sau khi nộp đơn từ nhiệm vào ngày 11/11. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành viên HĐQT được chọn giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ART đã bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/11 vì tổ chứng niêm yết liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp BCTC quý 3/2022.

Theo ART, Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán quy định: “d) Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.”

Với quy định nêu trên, báo cáo tài chính phải có chữ ký của người đại diện pháp luật, vì vậy công ty này chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý 3/2022 đúng thời hạn do đang làm thủ tục xin cấp phép thay đổi người đại diện theo pháp luật.

ART cho biết sẽ công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3/2022 ngay khi có người đại diện pháp luật đủ thẩm quyền để ký báo cáo tài chính.

Tin liên quan

Đọc tiếp