HAGL giải trình ý kiến kiểm toán về lỗ luỹ kế và nợ vượt quá tài sản

HAGL DOANH NGHIỆP
11:38 - 31/08/2023
Lãnh đạo HAG giới thiệu sầu riêng của HAGL tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 20/8 vừa qua. Ảnh: HAGL
Lãnh đạo HAG giới thiệu sầu riêng của HAGL tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 20/8 vừa qua. Ảnh: HAGL
0:00 / 0:00
0:00
Theo HAG, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 với doanh thu giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, còn 3.145 tỷ đồng. Lãi gộp nửa đầu năm theo đó cũng giảm 1,5% sau soát xét, còn 629 tỷ đồng.

Khoản mục biến động lớn nhất so với báo cáo tự lập là chi phí quản lý doanh nghiệp với mức tăng 14%, từ 72,5 tỷ đồng lên 83 tỷ đồng.

Sau soát xét, lãi ròng bán niên của HAG giảm 5%, tương ứng hơn 20 tỷ đồng, còn 382 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, HAG đạt mức tăng 55% về doanh thu, ngược lại lãi ròng giảm gần 30%.

Tại báo cáo soát xét, đơn vị kiểm toán nêu ra hai vấn đề cần nhấn mạnh, dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAG. Cụ thể, kiểm toán viên nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế của công ty tính tới 30/06/2023 là 2.959 tỷ đồng. Cũng tại ngày này, nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 2.004 tỷ đồng.

Trong công văn giải trình gửi UBCKNN và HoSE, HAG cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 soát xét, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan; đồng thời đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn.

Theo HAG, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, ban điều hành HAG tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Tin liên quan

Đọc tiếp