Tất cả các mảng kinh doanh tại Nam A Bank đều tăng trưởng trong quý III/2022

NGÂN HÀNG Việt nAM
08:20 - 30/10/2022
Tất cả các mảng kinh doanh tại Nam A Bank đều tăng trưởng trong quý III/2022
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) ghi nhận các mảng kinh doanh đều tích cực, đem về gần 684 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý III/2022, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Nam A Bank ghi nhận hoạt động chính tăng 54% so với cùng kỳ, thu về gần 1.371 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 27% so cùng kỳ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 22 lần, lãi từ hoạt động khác gấp 3,6 lần so cùng kỳ.

Nam A Bank cũng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 62% so với cùng kỳ, tương đương 187 tỷ đồng.

Kết quả, Nam A Bank đã thu được gần 684 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý III/2022, tăng 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, ngân hàng lãi trước thuế gần 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch 2.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra cho cả năm 2022, Nam A Bank đã thực hiện được 82% mục tiêu sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản Nam A Bank tăng 14% so với đầu năm 2022, lên mức 173.970 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 21%, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 32% , cho vay khách hàng tăng 11% so đầu năm nay.

Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan, về nguồn vốn tín dụng, trong quý III/2022, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này chỉ tăng 3% so với hồi đầu năm lên mức 118.819 tỷ đồng. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 77% lên mức 23.199 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tại Nam A Bank cũng tăng 43% so với đầu năm, ghi nhận 2,310 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 1,57% đầu năm tăng lên 2,03%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Nam A Bank dự kiến lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Ngân hàng cũng dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%.

Tin liên quan

Đọc tiếp