Xuất hiện ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên tới 11%

NGÂN HÀNG NAM A BANK
18:26 - 31/10/2022
0:00 / 0:00
0:00
Các mốc cao mới trong lãi suất tiết kiệm liên tục được đẩy mạnh trong cuối tháng 10/2022, vị trí dẫn đầu hiện tại đang thuộc về Nam A Bank với lãi suất 11%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất tại Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank, mã:NAB), ngân hàng này đang áp dụng lãi suất 11%/năm cho 3 tháng đầu đối với các khoản tiền gửi tại sản phẩm Happy Future tại kỳ hạn 9 tháng.

Tuy nhiên mức lãi suất này chỉ áp dụng cho 3 tháng đầu chứ không áp dụng suốt kỳ hạn gửi, 6 tháng còn lại lãi suất là 5,95%/năm. Nếu gửi theo chương trình này, khách hàng không được rút trước hạn.

Tại kỳ hạn 12 tháng, 6 tháng đầu lãi suất tại Nam A Bank niêm yết ở mức 9,9%/năm và 6 tháng sau là 5,95%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng thì 12 tháng đầu có lãi suất 8,9%/năm và 6 tháng sau là 5,95%/năm.

Ngoài sản phẩm tiền gửi kể trên, hiện biểu lãi suất huy động tại quầy và online của NamABank cũng thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng tại ngân hàng này hiện cố định ở mức 6%/năm, mức kịch trần cho phép và được áp dụng với cả hình thức gửi tại quầy và online.

Ở kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất gửi tại quầy NamABank đưa ra là 7,4-7,8%/năm, trong khi khách gửi online được hưởng mức 8,3-8,4%/năm. Kỳ hạn 12 tháng hiện được nhà băng này chi trả mức lãi suất cùng ở 8,5%/năm đối với cả hai hình thức gửi.

Đây cũng là mức lãi suất NamABank áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài hơn.

Ngoài NamA Bank, một ngân hàng khác cũng đã đẩy mức lãi suất huy động lên 2 con số là Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB). Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tối thiểu 500 tỷ đồng.

Với các khoản tiền gửi online thông thường, NCB hiện cũng áp dụng mức lãi suất kịch trần 6%/năm cho các kỳ hạn 1-5 tháng. Đối với kỳ hạn 6-11 tháng, NCB chấp nhận chi trả mức lãi suất lên tới 8,5-8,6%/năm, là một trong hai nhà băng đưa ra mức lãi suất cao nhất thị trường ở kỳ hạn này.

Với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng này đưa ra mức lãi suất 8,2%/năm nếu khách gửi tại quầy và 8,75%/năm nếu gửi online.

Trong khi đó, mức lãi suất cao nhất nhà băng này áp dụng cho các khoản gửi tại quầy hiện nay là 8,4%/năm với kỳ hạn 24 tháng trở lên và 8,95%/năm nếu gửi online.

Tin liên quan

Đọc tiếp