Từ khóa: #ukraine
EU chính thức trao tư cách ứng viên cho Ukraine

EU chính thức trao tư cách ứng viên cho Ukraine

Ngày 23/6, lãnh đạo 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí trao tư cách ứng viên gia nhập khối cho Ukraine và Moldova, nhằm thể hiện sự ủng hộ hai nước này mạnh mẽ. Đây là một quyết định mà cả Kiev và EU gọi là “thời khắc lịch sử”.