Từ khóa: #HTX
Tính đến ngày 31/12/2021, toàn quốc có 27.342 HTX. Ảnh: Sở KH&CN Tp.HCM

Số hợp tác xã tại Việt Nam tăng 2,5 lần sau 20 năm

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể đã có nhiều thay đổi tích cực, trong đó số lượng hợp tác xã đã tăng đáng kể và tiến hành chuyển đổi mô hình hiệu quả.